Zoeken

Resultaten gevonden , totaal: 7

De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Ondernemen. Vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen duurzaam te gaan inkopen. Om ondernemers in de creatieve industrie te ondersteunen ...
 
Klanten van b edrijven willen met toenemende mate alleen zaken doen met andere gecertificeerde bedrijven of eisen certificering voordat ze willen samenwerken. B edrijven die n iet gecertificeerd zijn worden steeds vaker ...
 
‘Nederlanders willen minder duurzame keurmerken’, kopten de media vorige week. Niet alleen consumenten, maar ook inkopers worden met een woud van duurzame keurmerken en certificaten geconfronteerd. Het voorschrijven van ...
 
Over dit onderwerp wordt de laatste tijd veel geschreven. Op dit moment is de SCGM klaar met de voorbereidigen om de eerste audits te gaan regelen waarna certificering kan plaats vinden. Hieronder vindt u de antwoorden op de ...
 
Vanaf 2008 zijn we vertrouwd geraakt met de term “duurzaam inkopen”. Duurzaam inkopen was de ambitie van de (rijks)overheid omdat zij vond dat ze een voorbeeldfunctie diende te vervullen. Vandaar dat zij zich zelf oplegde al ...