Toetsing Arbo RI&E

Elk bedrijf in Nederland dient over een actuele Arbo Risico-Inventarisatie & Evaluatie (kortweg: Arbo RI&E) te beschikken. Het systematisch inventariseren van arbeidsrisico’s voorkomt onnodige uitval van medewerkers en hoge boetes van de Inspectiedienst SZW (zeker bij bedrijfsongevallen).

Bedrijven die de ARBO RI&E Grafimedia hebben toegepast en niet meer dan 25 werkzame personen hebben, hoeven hun RI&E niet meer te laten toetsen door een onafhankelijke instantie en/of kerndeskundige. 
Bij bedrijven met meer dan 26 werkzame personen geldt een iets ander toetsingsregime. Te weten: indien de grotere bedrijven niet alleen de ARBO RI&E Grafimedia toepassen, maar ook over een goed opgeleide preventiemedewerker beschikken die de training Preventiemedewerker Grafimedia heeft gevolgd, is een lichte toetsing (op afstand) mogelijk. Dit is vastgelegd in de cao Grafimedia. Mocht u hier niet aan voldoen, dan zult u uw RI&E moeten voorleggen aan een externe kerndeskundige. De SCGM is hiervoor de beste instantie, omdat zij (samen met de SCCI) als enige toegang hebben tot de digitale toetsingsmodule van de ARBO RI&E Grafimedia.

Kosten

Bedrijven die hun RI&E Grafimedia door een externe deskundige (zoals het brancheadviesbureau: Dienstencentrum) hebben laten invullen, kunnen recht hebben op een korting op de certificatiekosten, dat kan oplopen tot ruim € 1.000 (vraag naar de voorwaarden). De prijzen van de verschillende toetsingstrajecten zijn opvraagbaar bij het secretariaat van de SCGM.

En verder?

U heeft de mogelijkheid om op basis van de uitgevoerde arbo risico-inventarisatie en de toetsing automatisch op te gaan voor het officiële RIE Certificaat Grafimedia. Daarnaast kunt u er voor kiezen om een start te gaan maken met het opzetten en invoeren van een arbozorgsysteem

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. Of bel met: 020-5435685 of mail: info@scgm.nl.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.