Meer dan 1.6 miljoen bedrijven wereldwijd zijn ISO gecertificeerd

Klanten van bedrijven willen met toenemende mate alleen zaken doen met andere gecertificeerde bedrijven of eisen certificering voordat ze willen samenwerken. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn worden steeds vaker uitgesloten bij aanbestedingen of leverancierselecties.
ISO-normen zijn bewust ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te leiden en processen te beheersen. Daarnaast helpt het u de bedrijfsprestaties continu & systematisch te evalueren en te optimaliseren.
Wanneer uw bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen van de betreffende norm voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie zoals de SCGM en SCCI concludeert dit uit onderzoek (een audit) waarna zij u een officieel ISO-certificaat toekennen.


Voordelen van ISO certificering

ISO certificering kent vele voordelen. De belangrijkste voordelen staan kort en krachtig hieronder voor u op een rijtje.

Optimalisatie

ISO-certificering helpt om uw verschillende bedrijfsprocessen te herkennen en te optimaliseren.
Hierdoor krijgt uw een hulpmiddel ter beschikking om het bedrijf te sturen.

Voorkomen van fouten
Problemen kunnen tijdig worden gesignaleerd en geïdentificeerd. Hierdoor kunt u actie ondernemen om fouten in de toekomst te voorkomen.
Klanttevredenheid
Uw klant en klanttevredenheid staan centraal; focus op het optimaliseren van klanttevredenheid.
 
Positief imago
ISO-certificering draagt bij aan positief bedrijfsimago, wat u een voorsprong geeft op uw concurrenten.
 
Kostenbesparing
Verhoging van efficiëntie resulteert in verlaging van kosten.

Betrokkenheid
De organisatie structuur en de processen die erbinnen plaats vinden worden voor iedereen duidelijk. Denk aan: de communicatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van uw medewerkers wordt vergroot, wat bevorderlijk is voor de werksfeer, de werkdruk en het terugdringen van ziekteverzuim.
 
Het behalen van een ISO-certificaat geeft geen garantie voor succes. ISO-certificering is een krachtig instrument om uw bedrijf te optimaliseren en te verbeteren. Het is uiteraard aan uzelf om dit hulpmiddel te gebruiken en te benutten. Ondanks dat, kunt u er vanuit gaan dat u als ISO-gecertificeerd bedrijf voldoet aan de normeisen zoals getoetst door de certificatie instelling, wat vele voordelen met zich meebrengt.