Certificering Arbo RI&E

De SCGM kan (samen met de SCCI) als enige in Nederland uw Arbo RI&E Grafimedia certificeren. Dit certificeren houdt in dat u naast een continue getoetste RI&E ook nog mag beschikken over het Arbo RI&E Certificaat. Certificering van uw RI&E levert bedrijven veel meer toegevoegde waarde op, dan de huidige ad-hoc-aanpak via periodieke toetsing van hun RI&E (die tijdens de toetsing steeds weer verouderd blijkt te zijn met alle gevolgen van dien).

De fasen:

Na inschrijving zal het secretariaat van de SCGM met u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Maar voordat het officiële bedrijfsbezoek (de audit) zal plaatsvinden, behoort u eerst inzage te geven in uw RI&E. Uw beoordelaar zal dan als eerste een algemene beoordeling van betrouwbaarheid en volledigheid uitvoeren, voordat hij of zij langskomt voor de feitelijke certificatieaudit.

Daarna volgt dus het bedrijfsbezoek, waarin u met uw beoordelaar uw RI&E punt voor punt gaat doorneemt. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen achter de computer. Er zal ook een gedegen beoordeling van de diverse werkplekken binnen uw bedrijf plaatsvinden. Hierdoor heeft u de unieke mogelijkheid om tijdens het bezoek direct nog verbeteringen in uw Arbo RI& E door te voeren. Het voordeel hiervan is dat uw lijst met eventuele verbeterpunten steeds korter wordt. En dat is nu juist wat de Arbowet van u verlangt: continue verbetering van het Veiligheids-, Gezondheids- en Welzijnsniveau (VGW-niveau) binnen uw bedrijf. Tevens is het belangrijk om te weten dat de Arbo RI&E de basis vormt van een goed opgezet Arbomanagementsysteem.

Op basis van het bedrijfsbezoek zal de beoordelaar van de SCGM het digitale auditrapport in het laatste tabblad van het RI&E-programma invullen. Door middel van een stoplichtensysteem en extra opmerkingen krijgt u direct inzicht in de kwaliteit van uw RI&E en het VGW-niveau van uw organisatie. Nadat een bedrijf voldoet aan de certificatievoorwaarden van de SCGM, heeft zij recht om het Arbo RI&E Certificaat te ontvangen..

De voordelen van ‘certificering’ boven ‘toetsing’ 

Nu zult u zich wellicht afvragen wat nu de voordelen zijn van het laten certificeren van uw RIE:

1. u voldoet beter aan de Arbowet, doordat u tijdens het bedrijfsbezoek uw RI&E direct inhoudelijk verder kunt verbeteren;

2. uw RI&E blijft door de jaren heen altijd actueel, waardoor een steeds terugkomende – relatief dure – herkeuring via Toetsingen niet meer nodig is; uw RI&E is nu altijd getoetst;

3. naar alle waarschijnlijkheid zijn de kosten van RI&E-certificering goedkoper dan steeds op ad-hoc basis uw RI&E na 3 à 4 jaar weer opnieuw moeten (laten) uitvoeren en officieel laten toetsen;

4. u krijgt (bij voldoende resultaat) het RI&E Certificaat Grafimedia met bijbehorend muurbordje, waarmee u zich naar buiten toe (Inspectiedienst SZW en klanten) extra kunt profileren.

Kortom: u heeft voor altijd een stok achter de deur gecreëerd, dat er voor zorg draagt dat u vanaf nu altijd over een actuele RI&E blijft beschikken en grip heeft op het voorkomen van bedrijfsongevallen en/of uitval van onnodig zieke werknemers.

Kosten?

De prijzen van dit traject staan vermeld op de betreffende inschrijfformulieren. Bedrijven die zich door een externe deskundige heeft laten bijstaan tijdens het doorlopen en invullen van de RI&E, kunnen recht hebben op een aanzienlijke korting, welke kan oplopen tot ruim € 1.000. Ook heeft u de mogelijkheid om de RI&E-certificering te combineren met een ander certificatietraject (zoals milieu- of kwaliteitsmanagement van de SCGM), waardoor u ook kosten bespaart.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. Of bel met: 020-5435685 of mail: info@scgm.nl.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.