co2.jpg

Carbon Footprint: ClimateCalc is een rekenmodule voor de berekening van de CO2-voetafdruk voor de grafimedia industrie. Vastgesteld door de Europese sectorfederatie Intergraf. ClimateCalc is ontworpen om de CO2-voetafdruk van de individuele drukorders te berekenen vanuit een levenscyclusinvalshoek.

colours.jpg

In ISO 12647 zijn op Europees niveau afspraken gemaakt om onder andere de kwaliteit van het kleurenspectrum te waarborgen en optimalisatie te realiseren. 

dart.jpg

Kwaliteit van een product/dienst of proces moet niet een toevallige uitkomst zijn, maar iets wat een logisch gevolg is van de beheersing van het proces.

earth.jpg

                                                                                                                             
Milieu betekent: het streven naar een minimalisatie van de milieubelasting door de bedrijfsactiviteiten, door systematisch te kiezen voor preventieve bronaanpak in plaats van curatieve milieubescherming achteraf.

emergency.jpg

In de Grafimedia is een groot besef voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom is het als bedrijf belangrijk om arbeidsomstandigheden op een adequate wijze te organiseren. De medewerkers zijn namelijk de motor van het bedrijf.

fabriek.jpg

De overheid koopt veel in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu. Bewust en gericht duurzaam inkopen vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheiddoelstellingen te bereiken.

peoplewalking.jpg

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het betekent dat bedrijven werken aan zowel financiële, als milieu- en sociale doelen. Op die manier boeken zij bedrijfseconomische en maatschappelijke winst. De ISO 26000-richtlijn is de internationaal erkende MVO-richtlijn, die als basis dient voor het MVO-norm voor de Creatieve Industrie. Deze concrete vertaling van de richtlijn geeft bedrijven houvast bij het ontwikkelen van hun MVO-beleid in praktijk.

power.jpg

ISO 50001 is voor het bedrijfsleven het hulpmiddel om energiemanagement systematisch in de bestaande bedrijfsvoering te implementeren en daarmee (beter) te voldoen aan de Nederlandse wetgeving rond dit onderwerp.

slot.jpg

 
 
Informatiebeveiliging heeft als doel de bescherming van digitale informatie tegen een breed scala bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en bedrijfsrisico’s te minimaliseren.

trees.jpg

Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Niet voor niets worden de bossen de longen van de aarde genoemd. Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer, wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten zoals papier uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. Wereldwijd bestaan er systemen voor certificering van Duurzaam papier. 

Welkom bij SCGM

Welkom bij de SCGM. De Stichting Certificatie GrafiMedia branche (SCGM) is het certificatie-instituut voor de grafimedia branche.

De SCGM focust zich met name op het uitvoeren van certificatieonderzoeken (audits) binnen de grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen. Daardoor heeft elke audit die bij een bedrijf wordt uitgevoerd een goede prijs/prestatie verhouding en is gegarandeerd  maatwerk. Daarnaast ontwikkelt de SCGM, in samenwerking met diverse stakeholders, normen en richtlijnen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van ondernemingen in de meest brede zin des woords. Zij voert daarvoor onderzoek uit op diverse kennisvelden.

 

 CORONA PROTOCOL SCGM