Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (internationaal bekend onder: Corporate Social Responsibility) houdt u, naast het streven naar winst (profit), rekening met het effect van uw bedrijfsactiviteiten op het milieu (planet) en de menselijke aspecten binnen en buiten uw bedrijf (people).
Het gaat om het bereiken van een goede balans tussen people, planet en profit. Op basis van nationaal en internationaal onderzoek is gebleken dat dit brede ondernemersperspectief leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving (win-win-situatie).

De MVO-norm Grafische industrie en Verpakkingsdrukkerijen

MVO kent een aantal kernonderwerpen, namelijk: Behoorlijk Bestuur, Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu, Eerlijk zaken doen, Consumentenbelangen en Maatschappelijke betrokkenheid. De SCGM heeft een certificeerbaar zorgsysteem ontwikkeld, dat geïnspireerd is op de internationale erkende ISO 26000-richtlijn. Deze sectornorm is een concrete vertaling hiervan, dat aansluit op het bedrijfseconomisch handelen binnen de creatieve industrie. Daarbij is de norm als groeimodel ingericht.

De onderdelen van de MVO-audit

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken, krijgt elk bedrijf dat zich voor een audit heeft ingeschreven het audit-informatiedocument. In dit document wordt de gehele norm toegelicht en krijgt het bedrijf inzicht over welke schriftelijke documenten zij dient te beschikken. De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd en bestaat altijd uit twee fasen: de pre-audit (vooronderzoek) en de certificatieaudit. Op basis van het tweede bezoek wordt de rapportage opgesteld en wordt bepaald op welk niveau het bedrijf MVO heeft ingevoerd. Het instapniveau is I en het hoogste niveau is IV. Indien het bedrijf heeft voldaan aan de MVO-norm, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst het Certificaat uitgereikt. Ook vindt er een bijschrijving plaats in het auditregister van de SCGM op deze website, welke regelmatig door klanten van de bedrijfstak worden geconsulteerd.

Geldigheidsduur en controletraject

Aan het auditresultaat is een geldigheidstermijn verbonden van drie jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden getoetst via de uitvoering van een her-certificeringsonderzoek.
Aan de certificatie zit ook een controle-traject verbonden. De mate van externe controle is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het MVO-zorgsysteem.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. Of bel met: 020-5435685 of mail: info@scgm.nl.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.