Auditnormen

In "auditnormen" zijn de normen voor de diverse systemen beschreven waaraan een bedrijf moet voldoen om gecertificeerd te worden. De eisen waaraan het betreffende zorgsysteem dient te voldoen zijn vastgelegd in het auditvragenformulier dat de auditor bij de audit gebruikt. De auditnorm heeft betrekking op die aspecten, die een organisatie kan beheersen en waarop de organisatie - naar verwacht mag worden - invloed kan uitoefenen.

Sinds de invoering van HLS bij ISO zijn de normen ISO 9001, 14001, 27001 en 45001 hierop afgestemd. U kunt deze normen te bestellen via de NEN (zie www.nen.nl).

De SCGM heeft een "vertaling' gemaakt van deze normen naar de praktijk van een MKB-bedrijf. Deze handleiding is gratis voor SCGM-klanten die voor de betreffende norm gecertificeerd zijn. Voor derden gelden de onderstaande tarieven. Mocht u na het aanschaffen van een handleiding op gaan voor certificering, krijgt u de kosten van de handleiding terug.

 KVGO-leden:

  • HLS-handleiding: € 275,-
  • Per specifieke ISO-handleiding: € 150,-

Niet-KVGO-leden

  • HLS-handleiding: € 375,-
  • Per specifieke ISO-handleiding: € 250,-

Hieronder vindt u de auditnormen die gelden voor de invoering van de HLS (High Level Structure), bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie GrafiMedia (SCGM) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de opdrachtgever). Klik op de link voor het downloaden van het betreffende document (PDF).

Inkijkexemplaar Handleiding High Level Structure voor de Grafimedia en Creatieve Industrie

Inkijkexemplaar Beschrijving Generieke norm ISO 9001

Inkijkexemplaar Beschrijving Generieke norm ISO 14001

Inkijkexemplaar Beschrijving Generieke norm ISO 27001

Inkijkexemplaar Bijlagen bij de certificatienorm ISO 27001

Inkijkexemplaar Bijlagen bij de certificatienorm ISO45001 

 

Overige normen

Voor de overige normen geldt dat deze "vertaald" zijn naar de Grafimedia branche of hiervoor specifiek ontwikkeld. Deze normen kunt u hieronder gratis downloaden.