Auditnormen

In "auditnormen" zijn de normen voor de diverse systemen beschreven waaraan een bedrijf moet voldoen om gecertificeerd te worden. De eisen waaraan het betreffende zorgsysteem dient te voldoen zijn vastgelegd in het auditvragenformulier dat de auditor bij de audit gebruikt. De auditnorm heeft betrekking op die aspecten, die een organisatie kan beheersen en waarop de organisatie - naar verwacht mag worden - invloed kan uitoefenen.

Sinds de invoering van HLS bij ISO zijn de normen ISO 9001, 14001, 27001 en 45001 hierop afgestemd. U kunt deze normen te bestellen via de NEN (zie www.nen.nl).

 

Overige normen

Voor de overige normen geldt dat deze "vertaald" zijn naar de Grafimedia branche of hiervoor specifiek ontwikkeld. Deze normen kunt u hieronder gratis downloaden.