Welke stappen moet ik nemen naar ISO 12647?

Over dit onderwerp wordt de laatste tijd veel geschreven. Op dit moment is de SCGM klaar met de voorbereidigen om de eerste audits te gaan regelen waarna certificering kan plaats vinden. Hieronder vindt u de antwoorden op de diverse vragen.

Bij wie begin ik?

Wat moet een drukkerij doen als het de stap naar ISO 12647-2 overweegt? Het start met u door een adviseur te laten voorlichten. Meestal begint dat met een intakegesprek. Het adviesbureau legt goed uit wat er allemaal bij komt kijken, welke voorzieningen een bedrijf nodig heeft. De opdrachtgever geeft vervolgens aan voor welke opties hij kiest. Dan volgt de statusbepaling. Hoe is de staat van het machinepark, hoe zit het prepress-systeem in elkaar, werkt men in RGB of CMYK of beide en meer van dat soort zaken. Het bedrijf moet precies aangeven wat het wil. Op basis daarvan wordt een stappenplan gemaakt voor alle door te voeren veranderingen. Er wordt gekeken naar de logistiek, de aanwezige meetapparatuur, het opleidingsniveau van het personeel, de technische status van alle apparatuur (prepress, plaatvervaardiging en drukpersen). De uitvoering van het stappenplan kan vier tot twaalf maanden duren en kan worden afgesloten met een pre-audit. Pas als alles op orde is heeft het zin om de audit door de SCGM te laten plaatsvinden.

Testvorm

Het beoordelen van het bedrijf gebeurt met een testvorm, die eerst het digitale voorbereidingsproces doorloopt. Dan wordt de plaatvervaardiging getest en uiteindelijk een druk op de pers gemaakt in een oplage van 2000 of 5000 stuks. Deze drukken worden gemeten op densiteiten, kleur, toonwaarde, toleranties en dergelijke. Bij de audit vindt de beoordeling van de testaudit tweemaal plaats. Zo vindt er een contracertificatie plaats.
Daarnaast zijn er specifieke opleidingen. Het Kenniscentrum GOC regelt de opleidingen. Voor het werken met deze ISO-norm moet je geen ambachtsmensen hebben maar procesoperators. Het vergt een geheel andere mindset. Maar niet alleen de direct uitvoerenden ook het middenkader en de in- en verkoop moeten goed zijn ingevoerd. De inkoop heeft bijvoorbeeld grote invloed door de juiste materialen te kopen en dus niet alleen op prijs te letten.  Download testvorm als PDF.

Doorlooptijd?

Gemiddeld zal het invoerings- en certificeringstraject een half jaar tot een jaar in beslag nemen. Maar dit hangt van vele factoren af; Hebben de medewerkers al veel kennis (en ervaring met het werken met meet- en controleapparatuur)?, levert de klant data al volgens de processtandaard aan?, werken prepress-toeleveranciers al gestandaardiseerd en werkt men al met ISO-2846 genormeerde inkten?

Checken apparatuur/software:

Natuurlijk, is onderdeel van het adviestraject. Wellicht moet het bedrijf ook investeren in nieuwe machines.

Kosten?

De audit en het certificeren kost tussen de circa 2700 en 4200 euro ( een en ander afhankelijk van het te certificeren traject en inclusief korting voor leden KVGO en CMBO. De overige kosten verschillen per drukkerij; moet er hardware (meet- en controleapparatuur) worden aangeschaft?, is er extra opleiding van personeel nodig?, moeten er processen worden aangepast?) Is er behoefte aan ondersteuning en advies en in welke mate?

Waarde certificaat:

Internationaal ontstaat het streven dat de ISO 12647 -norm wordt toegepast. ‘ISO-12647 wordt steeds belangrijker. De internationale markt (klanten)dwingt de drukker ertoe. Grote klanten werken met verschillende drukkerijen en willen dezelfde kwaliteit (huisstijl). Ook uitgevers van publieks- en vakbladen willen die garantie van het eindresultaat.’ Daarnaast zal er bij aanbestedingen meer gevraagd worden naar bedrijven die de norm toepassen. Het certificaat zal internationaal erkend worden omdat op dit moment binnen Europa gezocht wordt door diverse partijen naar samenwerking op dit terrein.

Wat gebeurt als ik ga werken volgens de norm?

De ISO-12647 – norm kan voor elk type drukkerij interessant zijn, of het nu gaat om een kleine regionale drukker of een grote drukkerij die voor de internationale markt werkt. Voor elk bedrijf levert het werken volgens een gestructureerd stramien voordelen. Vooral drukkerijen met meer dan 20 personeelsleden zullen zich aangesproken voelen. Zij moeten onder druk van de markt gewoon professioneler gaan werken.
Toch zijn nog veel bedrijven wat huiverig om de norm in te voeren. Zij denken dat zij worden gedwongen in een bepaald keurslijf te moeten werken. De norm is echter is geen strikt voorgeschreven norm. De norm geeft een methodiek die je overal kunt toepassen. Als je bijvoorbeeld met hooggepigmenteerde inkten werkt, kun je het proces en de toleranties daarop aanpassen.’ Het bedrijf zelf kan veel invullen. Je mist kansen naar de markt en verbetering van de eigen organisatie als je niet onderzoekt of deze ISO-norm voor jouw bedrijf van belang is.