Certificatievoorwaarden

Onder deze noemer vindt u de certificatievoorwaarden zoals deze gelden bij het aangaan van een certificatieovereenkomst tussen de Stichting Certificatie Grafi Media (SCGM) en het bedrijf dat de certificatie aanvraagt (de ‘opdrachtgever’).

Onder Certificatievoorwaarden zijn de voorwaarden voor de diverse systemen beschreven. Hierin zijn de eisen vastgelegd waaraan uw organisatie moet voldoen bij certificering. De Algemene certificatievoorwaarden SCGM gelden per april 2015. Klik op de link om de PDF te openen.

Certificatievoorwaarden SCGM 
Certification requirements ISO 12647