Certificeren van MVO

Het gaat er bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om een balans te bereiken tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

De MVO-norm Creatieve Industrie

MVO kent een aantal kernonderwerpen, namelijk: Behoorlijk Bestuur, Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden,Milieu, Eerlijk zaken doen, Consumenten belangen en Maatschappelijke betrokkenheid.

De SCGM heeft een zorgsysteem ontwikkeld geinspireerd door de ISO 26000 richtlijn waarin een vertaling is gemaakt die aansluit op het bedrijf in de creatieve industrie. Daarbij is een norm ontwikkeld die toetsbaar is door de SCGM auditoren. De zogenaamde MVO Creatieve Industrie-norm.

Waarom MVO certificeren?

Wanneer u alle facetten van MVO heeft geïmplementeerd en u kiest er voor om dit in een zorgsysteem te verankeren, dan kunt u uiteindelijk kiezen om gecertificeerd te worden door de SCGM conform de MVO norm. Deze norm is een branche vertaling van de richtlijn ISO 26000, hiermee u kunt aantonen dat u Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. U bent getoetst door een onafhankelijk partij en heeft voldaan aan de vereisten van de norm.

Groeimodel

Dit betekent dat stapsgewijs invoeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het in stappen certificeren binnen handbereik van bedrijven in de Creatieve Industrie is gekomen. Het groeicertificaat bestaat uit vier niveau’s. Het eerste niveau is MVO Basis. Daarna volgen niveau II, III en niveau IV.

MVO Niveau I – het basisniveau van MVO:

Bedrijven die op dit niveau MVO willen gaan invoeren, realiseren zich dat er steeds meer klanten in hun markt zijn die vragen stellen over de mate van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf in haar leefomgeving. Deze klant heeft echter zelf vaak nog niet een helder beeld bij de reikwijdte van MVO, maar realiseert zich wel dat haar niveau van MVO sterk afhangt van het MVO-niveau van haar directe toeleveranciers (waaronder u als bedrijf in de Creatieve Industrie). Om te kunnen inspelen op die actuele of toekomstige klanteisen zal het MVO-bedrijf planmatig aan MVO moeten werken. Het bedrijf kan haar handelen vastleggen in de zogenaamde zelfverklaring.

MVO Niveau II – de Implementatiefase van MVO:

Bedrijven die aantoonbaar willen acteren in het veld van ‘duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen’, en dit ook op basisniveau aantoonbaar binnen hun organisatie willen verankeren, zullen kiezen voor niveau II. Het bedrijf heeft een MVO-beleid uitgestippeld dat in ieder geval op de belangrijkste afdelingen van het bedrijf aantoonbaar is geïmplementeerd (zoals de afdelingen ‘inkoop’ en ‘verkoop’). Als onderdeel van het MVO-beleid wordt aantoonbaar aan de Duurzaam Inkoop Criteria van de Rijksoverheid en de criteria voor duurzaam papier voldaan. Daarnaast beschikt het bedrijf over een actuele en gecertificeerde ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg RI&E).

MVO Niveau III – de Integratiefase van MVO:

Om de MVO-gedachte verder vorm te geven richting een volwaardiger MVO-zorgsysteem, dient het beleid van het MVO-bedrijf op praktisch alle afdelingen te worden gekend en begrepen. MVO is een belangrijk speerpunt van de bedrijfsstrategie. Dit type bedrijf heeft een scherpe kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Optimalisatie van menselijke kwaliteiten zal leiden tot hogere motivatie en betere prestaties. Van directietafel tot werkvloer is MVO een vast onderwerp van gesprek. De MVO-thema’s ‘Arbeidsomstandigheden’ en ‘Milieu’ zijn in ieder geval volledig geïmplementeerd, respectievelijk conform de OHSAS 18001- en de ISO 14001-norm.

MVO Niveau IV – de Incorporatiefase van MVO:

Ondernemingen die zich op dit niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen bewegen, richten hun bedrijfsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn. Door middel van de optimale balans tussen de People-Planet-Profit-gedachte willen zij een positieve bijdrage leveren aan de wereld waarin wij leven. Op een transparante manier wil dit MVO-bedrijf communiceren met al haar interne en externe stakeholders, waarbij gevoelige aspecten als eerlijk zaken doen en mensenrechten niet geschuwd worden. Dit type MVO-bedrijf heeft een bepaald niveau van waarden en normen in haar algemene bedrijfsstrategie en bedrijfscultuur verankerd (de corporate policy van een organisatie), waarvan zij hoopt dat haar stakeholders hier ook op willen meeliften. Daarmee worden concrete eisen en verwachtingen bij de stakeholders neergelegd, teneinde de MVO-gedachte in de keten te vergroten.