Zoeken

Resultaten gevonden , totaal: 17

De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Ondernemen. Vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen duurzaam te gaan inkopen. Om ondernemers in de creatieve industrie te ondersteunen ...
 
Ambitieniveau Overheid Als ambitieniveau is bepaald dat alle overheden vanaf 2010 duurzaam moeten inkopen, de rijksoverheid 100%, de gemeenten 75% en andere overheden (provincies en waterschappen) voor in ieder geval ...
 
Als alle overheden duurzaamheidscriteria meenemen in hun inkoopbeleid, zal dat een grote impuls zijn voor de markt van duurzame producten.
 
 
Milieu/ISO 14001:2004 Duurzaam papier Carbon Footprint CO2 ClimateCalc basis Maatschappelijk verantwoord ...