Wijzigingen in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De meeste bedrijven (inrichting) in de Grafische sector vallen onder het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit stelt eisen aan de hand van een aantal milieuthema’s. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afvalbeheer, energiebesparing, bodem en geluid. In het Activiteitenbesluit staan milieuregels waar alle bedrijven die een ‘inrichting’ zijn aan moeten voldoen. Om te controleren welke milieuregels en maatregelen voor uw bedrijf gelden, wordt de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) doorlopen. Met de AIM kunt u ook controleren of een vergunning of melding nodig is en online kunt u een melding Activiteitenbesluit doen. 

Vanaf 1 juli 2019 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. De wijzigingen hebben zowel een functionele als inhoudelijke aanleiding gehad. De relevante wijzigingen voor ons branche treft u hieronder aan: 

Functionele wijzigingen

Het is sinds 1 juli 2019 alleen mogelijk om de AIM te gebruiken door in te loggen met een DigiD (particulieren) of E-Herkenning (bedrijven). Voorheen was de AIM toegankelijk voor gebruik zonder in te loggen. Verder is het mogelijk, na het inloggen, de antwoorden uit één van de laatste 20 sessies in het afgelopen halfjaar te hergebruiken.

Inhoudelijke wijzigingen

Naast redactionele correcties zijn verduidelijkingen en herstel van verwijzingen verwerkt. De wijzigingen gaan ook over verwijzingen naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen.

Verder is voor type A en B bedrijven de Energiebesparing Informatieplicht toegevoegd in het Activiteitenbesluit. Alle energiebesparende maatregelen die in maximaal vijf jaar terug te verdienen zijn, moeten worden uitgevoerd. Verder is de verplichting om te informeren hoe een bedrijf aan de energiebesparingseisen voldoet toegevoegd. Ook kwamen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd in de Activiteitenregeling. De erkende maatregelen lijsten zijn getoetst aan de huidige stand van de techniek en opgenomen in de Activiteitenbesluit.

Om te voldoen aan de wet – en regelgeving, moet er eerst geïdentificeerd worden welke wet- en regelgeving van toepassing is. De naleving van het wettelijke kader moet aantoonbaar zijn. Voor veel ondernemers is dit tijdrovend en lastig. De wet- en regelgeving verandert continu waardoor het voor velen een uitdaging wordt om dit bij te houden.

Meer weten?

Het Dienstencentrum kan u begeleiden bij het inventariseren van de relevante milieuregels en maatregelen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met hen op om de mogelijkheden te bespreken.