Website Duurzaam produceren vernieuwd

In de creatieve industrie en met name binnen de grafimedia sector is een groeiende aandacht voor duurzaamheid. Duurzaamheid is een buzzword. Maar waar hebben wij het eigenlijk over?Er bestaan vele definities van de term "duurzaam". Een ervan is: “duurzaamheid is de mate waarin men in een samenleving in staat is in haar eigen behoeften te voorzien zonder toekomstige generaties de kans te ontnemen in hun behoeften te voorzien”.

Voor veel mensen is duurzaamheid belangrijk. Niet alleen kijken naar vandaag maar ook oog hebben voor morgen! Bij bedrijven is er naast een innerlijke drive om een bijdrage te leveren ook oog voor kostenbesparing en imago.

De website Duurzaam produceren in de crteatieve industrie geeft inzicht in de belangrijkste aspecten van duurzaamheid zoals CO@, milieumaatregelen, ARBO, Energie etc. Wilt u meer informatie ga dan via deze link naar de website.