Energie RI&E met CO2. Een must voor elk bedrijf.

Heb je je al aangemeld voor het Webinar Energie RI&E met CO2 van het Dienstencentrum op 28 juni as.? Zo niet, zeker doen, omdat zij daar vertellen welke nieuwe CO2- en Energiewetgeving op je bedrijf afkomt. We kunnen nu al melden dat die fors zullen zijn, omdat Nederland bij de andere Europese landen ver achterloopt op haar CO2-reductiebeleid. De overheid gaat gericht sturen op aantoonbare duurzaamheid en CO2-reductie. De vraag is: hoe ga je als grafimedia bedrijf aan voldoen? Het antwoord: door de CO2 & Energie RI&E te gaan gebruiken.

Het aantoonbaar maken van je prestaties in Duurzaam Ondernemen wordt tegenwoordig uitgedrukt in de CO2-voetafdruk of Carbon Footprint (in kg. CO2 per ton product) van je bedrijf. Hoe lager je CO2-voetafdruk is, des te duurzamer is je productieproces. Vandaar dat binnen de CO2 & Energie RI&E veel aandacht is voor CO2-monitoring. Want: meten = weten.
De kwaliteit van deze CO2-monitor is van hoog niveau, omdat de rekenmethodiek gebaseerd is op de internationaal erkende en geaccrediteerde ClimateCalc (www.climatecalc.eu).

Naast het onderwerp CO2-reductie komen natuurlijk ook de nieuwe/toekomstige energiebesparingsmaatregelen aan bod. Het Dienstencentrum gaat het vernieuwde programma doorlopen, zodat je weet wat je er allemaal mee kunt. Het spreekt voor zich dat afhankelijk van je gekozen RI&E-niveau er meer of minder features beschikbaar zijn. De PLUS-versie is absoluut state of the art en wordt binnenkort binnen EZK en VNO-NCW besproken voor integratie met hun DEB-tool.

We willen je uitnodigen om je aan te melden, zodat je je beter kunt voorbereiden om de aankomende CO2- en energiereductiewetgeving van 2022/2023. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat het kwantificeren van jullie duurzaamheidsbeleid in de CO2-voetafdruk van je bedrijf zal leiden tot een continue verbetering van je duurzaamheidsprestaties. En dát is het doel van het Klimaatverdrag van Parijs: verlaging van de uitstoot van broeikasgassen om daarmee de opwarming van de aarde vertragen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met met het Dienstencentrum op: info@dienstencentrum.com.