Wat te verwachten tav gezondheid en veiligheid in 2020?

Het is al een paar keer aangekondigd en sommige bedrijven hebben het zelf ervaren dit jaar. Er is dit jaar meer controle van de Inspectie SZW voorheen. En 2020 belooft een eerlijk, veilig en gezond jaar voor de arbeidsmarkt te zijn volgens de jaarplan van de Inspectie SZW.

Wat kunnen wij verwachten?

Wij hebben al eerder dit jaar aangegeven dat de boetes voor het niet hebben van een (actuele) Arbo RI&E (van 3000 naar 4500 euro) of het niet hebben van een plan van aanpak (van 750 naar 3000 euro) flink omhoog zijn gegaan. Dan hebben we het nog niet eens over de (financiële) gevolgen wanneer er een bedrijfsongeval plaatsvindt en u geen Arbo RI&E blijkt te hebben. In 2020 legt de Inspectie SZW de lat nog hoger door de focus te richten op naleving en preventie op een aantal prioritaire thema’s. De Inspectie SZW streeft ernaar dat het aantal bedrijven met een actuele en volledig Arbo RI&E sterk omhoog moet. Het is niet mogelijk om alle bedrijven te inspecteren maar dankzij het regeerakkoord kan de Inspectie SZW meer inspecteurs en rechercheurs inzetten het komende jaar. In ieder geval worden alle BRZO-bedrijven dit komende jaar geïnspecteerd. Dat zijn bedrijven die onder het Besluit risico’s Zware ongevallen vallen. Zie hieronder de thema’s van de inspectie met de uitbreiding van de capaciteit.

Het jaarplan van de Inspectie SZW voor 2020 is gepresenteerd en de speerpunten voor het komende jaar zijn bepaald. 2020 staat in het teken van veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen, beroepsziekten en psychosociale arbeidsbelasting en voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie. Naast de controle op deze speerpunten, wil de Inspectie SZW de focus op achterliggende oorzaken leggen van (on)gezondheid en (on)veiligheid. Met de extra mankracht die zij hebben, kan een verschuiving plaatsvinden naar het meten, realiseren en zichtbaar maken van maatschappelijk effect.

Om u verder te helpen t.a.v. deze speerpunten, kunt u bellen met 020 – 5435688 of mailen naar: inf@scgm.nl om een gezond en veilig 2020 te realiseren!