Belangrijk om te weten. De SCGM audit voedselveiligheid richt zich op controle en toetsing van de werking van dit managementsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting geen directe adviezen worden gegeven. De SCGM en de adviesorganisatie die u heeft geadviseerd zijn dan ook onafhankelijk van elkaar.