Voedselveilig produceren

Tony’s Chocolonely roept chocoladerepen terug omdat er in een aantal repen borstelharen van een kwast zijn aangetroffen. En Kraft Heinz kiest voor zogeheten barrièreverpakking om te voorkomen dat er minerale oliën in hun verpakkingen van gerecycled materiaal terecht komen. 

Het zijn maatregelen die achteraf genomen worden om volksgezondheid te beschermen. Deze terugroepacties en maatregelen brengen veelal claims en kosten met zich mee en zorgen in veel gevallen voor imagoschade.  Zowel in Nederland als op Europees niveau worden de eisen die gesteld zijn aan voedselverpakkingsmaterialen steeds strenger. Ook u kunt hiermee geconfronteerd worden.  

In de drukkerij wereld wordt bij voedselveiligheid meestal op de eerste plaats gedacht aan de inkten die gebruikt worden (foodgrade inkten). Dat is logisch, maar het zijn niet alleen de inkten die een bron van migratie kunnen vormen bij het bedrukken van materialen. Onder migratie verstaan we de transfer van stoffen vanuit een verpakking naar de inhoud van de verpakking. Tijdens het gehele proces (ontwerp, productie en transport) kun je te maken hebben met mogelijke gevaren van besmetting van het product met vreemde voorwerpen en zijn er meerdere bronnen van migratie mogelijk (gevaren). Een gevaar in het product kan een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Producenten zijn aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door een gebrek in hun product.   

Niet alleen bij het produceren, maar ook bij het  verpakken en transporteren van producten kunt u op een directe en/ of indirecte wijze te maken hebben met voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld bij het produceren van etiketten op voedingsmiddelen die indirect in contact komen met het product. Of bij het bedrukken van chocolade doosjes die direct in contact kunnen komen met voedingsmiddelen. Naast de inkten en lakken is het essentieel om na te gaan of er geen mogelijke migreerbare materialen uit machines terecht kunnen komen in het bedrukte materiaal. Denk bijvoorbeeld aan de reinigingsmiddelen van de machines. Bij voedselveiligheid spelen meer factoren een rol: de staat van onderhoud en hygiëne van het machinepark, het transport van de producten, huishouding, etc. En wat denkt u van het substraat met als voorbeeld ruw papier? 

Nederland heeft grote ambities om te komen tot een circulaire economie. In januari 2017 is door het bedrijfsleven en overheid in het Grondstoffenakkoord afgesproken om in 2050 volledig op herbruikbare grondstoffen over te gaan (Circulaire economie). Dat houdt in dat er meer en meer sprake is van gerecyclede materialen. Welke gevaren en risico’s brengt dit met zich mee? In dit geval kan recycling risico’s met zich mee brengen. Gevaarlijke stoffen van drukinkten kunnen bijvoorbeeld onbedoeld terechtkomen in voedselverpakkingen. Wij doen met zijn allen ons best om het milieu te beschermen en over te stappen op gerecyclede materialen, maar wat betekent dit voor het voedselveilig produceren van producten die direct en/of indirect in contact komen met voedingsmiddelen?   

Als ondernemer wilt u natuurlijk uw maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven aan uw klanten door een veilig product te leveren. U wilt voldoen aan de steeds kritischere consument en u wilt claims uitsluiten.

Wat betekent voedselveiligheid voor u in de praktijk? “Kansen zitten soms in bedreigingen”, is dat bij u het geval? Wilt u hier meer over weten, neem contact met ons op: bel 020-5435688 voor een vrijblijvend gesprek.