Veiligheid en gezondheid in het bedrijf

Niemand is gebaat bij een verwaarloosde veiligheids- en gezondheidspraktijk op het werk, individuele werknemers niet en de samenleving ook niet! Maar dit betekent ook dat iedereen kan profiteren van een beter beleid en betere werkwijzen.
Landen met slechte arbosystemen/preventiesystemen verspillen kostbare middelen om met vermijdbare verwondingen en ziekten om te gaan. Een sterk beleid biedt tal van voordelen:

  • hogere productiviteit dankzij minder ziekteverzuim,
  • lagere ziektekosten,
  • oudere werknemers langer in dienst,
  • stimulering van efficiëntere werkmethoden en -technologieën.
  • vermindering van het aantal uren dat mensen besteden om voor een familielid te zorgen.
Een krakkemikkig veiligheids- en gezondheidsbeleid kost bedrijven geld, maar een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid levert ook nog eens goede resultaten op. Ondernemingen met hogere normen op dit gebied zijn succesvoller en duurzamer.
Volens onderzoeken levert elke euro die in goede veiligheid en gezondheid op het werk geïnvesteerd wordt naar schatting 2,2 euro op  en is de kosten-batenverhouding van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen gunstig.
De economische voordelen voor zowel kleine als grote ondernemingen zijn aanzienlijk. Om slechts een paar voorbeelden te geven: een goede veiligheid en gezondheid op het werk:
 
  • verhoogt de productiviteit van werknemers,
  • verlaagt het ziekteverzuim,
  • leidt tot minder schadeloosstellingen,
    voldoet aan de eisen van openbare en particuliere dienstverleners.
Als u actie onderneemt, kan dit tot aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf leiden.
 
   « Meer Nieuws...