SCGM en MVO

Als SCGM zijn wij continue bezig met de ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en daarmee op zoek naar onderscheidend vermogen door maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dit uit te dragen naar alle stakeholders. Wij merken bij veel bedrijven dat MVO binnen het bedrijf belangrijk wordt gevonden, maar vaak onvoldoende gestructureerd is doorgevoerd. MVO willen wij binnen de sector stimuleren. Daarom steunen we het initiatief in onze branche van Leren van Elkaar! 

Wij zoeken 10 representatieve bedrijven die samen met ons een systeem willen opbouwen voor MVO. Dit op basis van de richtlijn ISO 26000.

Op dinsdag 14 juni starten we in Amstelveen met ‘Leren van Elkaar’! Deze eerste bijeenkomst wordt gevolgd door een kort bedrijfsbezoek en zijn beide kosteloos.

Tijdens het bedrijfsbezoek kunnen we specifieke behoeften bespreken, zodat wij in de zomer het programma kunnen vervolmaken.

Direct na de zomer wordt gestart met de inhoudelijke sessies, welke voorlopig als volgt zijn vastgesteld.

  • Stakeholders en het Kernonderwerp Behoorlijk Bestuur
  • Kernonderwerpen Mensenrechten en Eerlijk zaken doen
  • Kernonderwerpen Arbeidsomstandigheden en Milieu
  • Kernonderwerpen Consumenten belangen en Maatschappelijke Betrokkenheid
  • Opstellen van een MVO Handboek en het Verankeren in een management systeem en het doorspreken intern  audit rapport  en openstaande punten

De kosten voor de werksessies bedragen € 250,- per deelnemer per sessie.

Doel: in 2016 hebben de deelnemende bedrijven de MVO activiteiten inzichtelijk, waar mogelijk gekwantificeerd en worden ondersteund door beleid, doelstellingen, taken & verantwoordelijkheden, registers en eventueel procedures.  

Desgewenst volgt individuele MVO certificering via SCGM.

 
   « Meer Nieuws...