De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door de Raad van Toezicht SCGM. Deze Raad is een onafhankelijk orgaan van de Stichting.