Processtandaard ISO 12647 vernieuwd

De ISO processtandaard ISO 12647-2 beschrijft het gehele productieproces voor het vervaardigen van drukwerk in vellenoffset of rotatieoffset. Deze standaard is vernieuwd in december 2013.

Het heeft nog even op zicht laten wachten tot ook de bijbehorende kleurprofielen beschikbaar gesteld zijn door het European Color Initiative (ECI). Maar ook dat moment ligt al weer enige tijd achter ons. Dit is dan ook de reden dat de Stichting Certificatie GrafiMedia (SCGM) besloten heeft dat certificatie van de color managementstandaard vanaf 1 juli 2018 uitsluitend nog zal worden uitgevoerd volgens de nieuwe norm ISO 12647-2:2013.

ISO normen worden elke vijf jaar getoetst en indien nodig bijgesteld. Dit is de standaard procedure voor elke ISO-standaard. Zo is ISO 12647-2 in december 2013 vernieuwd. De auditoren van de SCGM zijn erg enthousiast over de normwijzigingen, omdat die een sterke verbetering realiseren tussen de visuele waarnemingen en de meet-technische vergelijking.

Deze verbeteringen hebben hoofdzakelijk te maken het feit dat in de oude norm uit 2008, het papier van de contractproeven géén optische witmakers mochten bevatten. De verklaring was dat het vervaardigen van proofing-papier met optische witmakers minder voorspelbaar zou zijn én dat de kleurechtheid van het papier niet te garanderen was. Hierdoor bestond er een significant verschil tussen de proef en oplagedruk en werd dit verschil alleen maar sterker bij oplagepapier met meer optische witmakers. 

Momenteel zijn door de SCGM al een aardig aantal bedrijven conform de nieuwe norm gecertificeerd. De bedrijven ervaren dagelijks de voordelen van de overstap naar de laatste norm. De overige door de SCGM gecertificeerde bedrijven zijn volop bezig met de implementatie van de nieuwe norm en zullen tijdens de eerstvolgende audit conform de nieuwe norm worden beoordeeld.