Peter Tegel

Opleiding genoten bij het professor H.C. van Hall Instituut, te Groningen. Tijdens deze vijfjarige opleiding gespecialiseerd in bijna alle werkvelden van het Nederlandse milieubeleid. Hierbij valt met name te denken aan milieu-economie, milieubedrijfskunde, milieutechnologie en milieuhygiëne.

Als projectmanager en auditor verbonden aan de SCCI en SCGM, de instituten van de creatieve industrie en de grafimedia-sector die zich bezighouden met de certificatie van managementsystemen. Hierbinnen niet alleen bezig met de organisatorisch aspecten, maar ook werkzaam als leadauditor. Gezien zijn functie neemt hij ook in de functie van 'adviseur' zitting in overlegstructuren tussen branche-organisaties (o.a.het KVGO) en de overheid met betrekking tot het te voeren arbo- en milieubeleid in de sector.