Ontwikkelingen rond ISO 45001

Op 12 maart 2018 heeft ISO de nieuwe norm voor gezond & veilig werken (G&VW) gepubliceerd, ISO 45001. De Nederlandse titel van de norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.
ISO 45001 is de opvolger van OHSAS 18001. Op basis van deze nieuwe norm is het certificatieschema ISO 45001 opgesteld. Certificatie-instellingen zoals de SCGM gebruiken dit schema om audits uit te voeren.
 
Organisaties die een OHSAS 18001-certificaat hebben, hebben na publicatie van de ISO 45001 een periode van drie jaar om het managementsysteem aan te passen aan de nieuwe norm. 

Verschillen

ISO 45001 heeft ten opzichte van de OHSAS 18001 een nieuwe hoofdstuk- en paragraafindeling. Deze zijn gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS). Door ISO is bepaald dat alle normen voor managementsystemen op basis van de HLS worden opgebouwd en in elke norm de basistekst met eisen voor een managementsysteem uit de HLS wordt gebruikt.
De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven. In februari 2018 heeft SCCM een webinar over de ISO/FDIS 45001 georganiseerd. In dit webinar zijn de verschillen toegelicht en zijn voorbeelden voor de contextanalyse gegeven.

SCCM heeft eerder een aantal webinars georganiseerd over ISO 45001. U kunt de opnames van de eerdere webinars over ISO 45001 hier vinden. Deze zijn nog steeds actueel.

Verschillen op basis HLS:
 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen 
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie 
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen 
 • Directe betrokkenheid leiding 
 • Risico’s én kansen 
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern) 
 • Beheersing uitbestede processen 
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures. 
De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management:
 • Begrip ‘worker’
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. G&VW-management 
 • Persons working under the control of the organzation 
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften.