Onderzoek naar business models in de grafimedia door de VU Amsterdam

Binnenkort gaat een studente van de mastersopleiding van de VU (Vrije Universiteit Amsterdam) Jantine Top onderzoek doen naar de belemmeringen die grafimediabedrijven ondervinden bij het toepassen van business model innovaties. “Business model innovaties” zijn - vaak uit nood geboren - strategische innovaties binnen bedrijven, naar aanleiding van plotselinge heftige economische veranderingen in hun sector of productieketen. In dit geval de economische beslommeringen binnen de grafimedia; van boom/papierindustrie tot aan de eindgebruiker/lezer. In ‘universiteitstaal’ wordt dit disruptieve innovaties in de sector genoemd.

Ten behoeve van het onderzoek zullen er in de maanden maart en april interviews gehouden worden, bij zowel directeuren van bedrijven, als bedrijfstakprofessionals. Via de reacties van beide kanten van het spectrum, kan de onderzoekster (Jantine Top) zich een beter beeld vormen van de status quo in onze sector.

Want de vraag blijft: waarom zijn nog te veel ondernemers niet goed in staat adequaat te reageren op disruptieve (plotselinge) veranderingen in hun business keten? En wat hebben zij nodig om dat uiteindelijk wel of beter te kunnen? Hopelijk dat dit onderzoek meer licht op de zaak brengt.

Het onderzoek wordt geleid door professor Peter van der Sijde (VU) (zie foto) en Peter Tegel (adj dir. Dienstencentrum/ Lead auditor SCGM). Mocht u vragen hebben over het aankomende onderzoek bel dan Peter Tegel 020- 5435688 (SCGM).

 
   « Meer Nieuws...