OHSAS 18001 wordt ISO 45001

ISO 45001 gaat de huidige OHSAS 18001 vervangen. De noodzaak in de markt voor een moderne internationale norm voor een ARBO-managementsysteem is een feit.

ISO 45001 is gebaseerd op het Plan Do Check Act (PDCA) concept en hanteert de standaard structuur die gebruikelijk is voor ISO managementsystemen. Het resultaat is eenzelfde opzet zoals die van de nieuwe ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en de ISO 14001 (milieumanagement) normen. Dit is een voordeel voor de gebruikers en het zal de integratie van deze normen vereenvoudigen.

ISO 45001 zal ook een informatieve annex bevatten met richtlijnen over het gebruik van de norm.

WAT IS NIEUW?

Ondanks het feit dat deze concept norm zich nog in een ontwikkelingsfase bevindt, worden er belangrijke veranderingen verwacht, voordat de officiële vrijgave zal plaatsvinden. Uitgaande van het huidige concept zijn dit de belangrijkste veranderingen in vergelijking met de vorige norm:

  • Het bepalen van belanghebbenden (stakeholders) en hun vereisten
  • Het uitdragen van leiderschap en betrokkenheid van het top management
  • De gevaren identificatie zal ook aandacht schenken aan het werkvermogen van de werknemers en andere menselijke factoren
  • Het vaststellen van de noodzakelijke bekwaamheidscriteria voor medewerkers
  • Mensen zullen zich altijd bewust moeten zijn van hun bijdrage aan de doeltreffendheid van het ARBO managementsysteem
  • Participatie van de werknemers aan de vormgeving van het ARBO beleid, de risico-analyses, de uitvoering en de evaluatie van de prestaties
  • De beheersing van uitbestede processen die van invloed zijn op het ARBO managementsysteem
  • Het managen van onderaannemers (contractors) en ingekochte producten en materialen

VOLGENDE STAPPEN EN UPDATE

Op dit moment wordt er gewerkt aan een tweede concept en het resultaat wordt in juni/juli 2015 verwacht. Wordt vervolgd.