Norm voor Energiemanagementsystemen nu ook in Nederlands beschikbaar

De norm NEN-EN-ISO 50001 ‘Energiemanagementsystemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen’ is nu beschikbaar in het Nederlands. ISO 50001 ondersteunt organisaties hun energieprestaties continu te verbeteren, met inbegrip van energie-efficiency, - gebruik en -verbruik.
Energie-efficiency is een belangrijk maatschappelijk thema wat zichtbaar is in bijvoorbeeld het Klimaatakkoord en wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. Deze energie-uitdagingen gelden voor alle bedrijven: van grootverbruikers in de staal- of papierindustrie tot beheerders van woningen. Met de herziene versie van ISO 50001 hebben organisaties een actueel instrument in handen om te werken aan hun energie-uitdagingen. 

Belangrijke wijzigingen

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige editie is de toevoeging van nieuwe en geactualiseerde termen en definities. De betekenis van de eisen is nu duidelijker. Dit geldt ook voor het concept van energieprestaties, energieprestatie-indicatoren en referenties voor energiegebruik.
Daarnaast sluit ISO 50001 aan bij de High Level Structure (HLS). De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits voor de diverse ISO-managementsysteemnormen te combineren. Omdat ISO 50001 deze structuur volgt, sluit de norm goed aan bij onder andere ISO 14001 voor milieumanagement en ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement.
De aansluiting op de HLS borgt ook, dat er een sterkere nadruk is op de rol van het topmanagement. De geslaagde implementatie van een Energiemanagementsysteem ondersteunt een cultuur van verbetering van de energieprestaties. Het succes daarvan is afhankelijk van de betrokkenheid op alle niveaus van de organisatie, vooral van de directie.