Nieuwe brochure ARBO instrumenten gepubliceerd

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden in het werk. Om deze verantwoordelijkheid om te zetten in praktische acties hebben de sociale partners in de grafimedia sector praktische hulpmiddelen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij  het in kaart brengen van de risico’s en het maken van een actieplan. Ook hebben zij kennis ontwikkeld die u kunnen helpen deze risico’s te beheersen in voor u bedrijfsspecifieke situaties. In de nieuwe brochure zijn deze hulpmiddelen op een overzichtelijke wijze beschreven.

Wilt u meer informatie? Download de brochure “Praktische instrumenten voor arborisico’s in de grafimedia”  via deze link.