Minder werkstress Meer werkplezier

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de Arbowetgeving. Een hulpmiddel daarbij is een Arbocatalogus. Dit is als het ware een ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arborisico’s in de sector. De Arbocatalogus Grafimedia behandelt zeven onderwerpen, waarvan werkdruk en stress er één is. Deze onderwerpen zijn elk uitgewerkt in een eigen arbocatalogusthemanummer. De sociale partners (waaronder het KVGO, FVN en CNV) hebben het thema over werkstress geactualiseerd en de wijzigingen zijn goedgekeurd door inspectie SZW.

De Inspectie SZW zal het geactualiseerde arbocatalogusthemanummer ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ gebruiken als referentiekader bij haar inspecties in de grafimedia branche. Als u gebruik maakt van de in dit themanummer aangeboden oplossingen, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van u verlangt. Dit betekent echter niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. U mag ook eigen oplossingen toepassen mits deze op aantoonbare wijze minstens hetzelfde beschermingsniveau bieden. De arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken.

Een overzicht van de ontwikkelde hulpmiddelen:

geactualiseerd arbocatalogusthemanummer ‘Minder werkstress, Meer Werkplezier’

  • een samenvatting van het officiële geactualiseerde themanummer
  • een voorlichtingsfolder ongewenste omgangsvormen voor medewerkers
  • een voorlichtingsfolder ongewenste omgangsvormen voor leidinggevenden
  • verschillende voorbeeldprotocollen (word-versies) ongewenste omgangsvormen voor bedrijven zodat ze makkelijk gebruikt en op maat kunnen worden gemaakt.

De ontwikkelde hulpmiddelen kunt u hier ( de pagina ARBO catalogus Thema 1 Minder werkstress Maar werkplezier) vinden.