Meld u nu aan voor de Safetychecks (VGW)

Veilig werken in de praktijk is een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer. Als onderdeel van de professionalisering van de Arbocatalogus Grafimedia is budget vrijgemaakt om een aantal arbo-professionals met elkaar kennis te laten delen over veiligheid, gezondheid en welzijn in de sector in het algemeen en in hun bedrijf in het bijzonder. Hoe? Door bij elkaar op bedrijfsbezoek te gaan en elkaar veiligheidskundig te adviseren: de zogeheten Safetychecks.

Het doel hiervan is tweeledig, namelijk:

  • Door het delen van kennis en kunde met elkaar onder professionele begeleiding, leren de arbo-professionals hoe zij op eigen kracht en samen met elkaar veiligheid op een hoger plan kunnen brengen. Bedrijven kijken op die manier met een andere bril naar verbetermogelijkheden, die door een bepaalde mate van bedrijfsblindheid anders zouden blijven liggen. Concreet gaan de arbo-professionals dus bij elkaar op bezoek en geven elkaar advies voor verbetering. Dit zogeheten ‘safetychecks’-programma wordt dus bij andere bedrijven toegepast om zo heel praktisch te leren hoe binnen de eigen organisatie de arbeidsveiligheid kan worden verbeterd en arbo risico’s sneller worden herkend.  De arbo-professionals krijgen zo goed en helder inzicht in hoe anderen hiermee omgaan.  Daarnaast biedt het bedrijven, die wellicht vastlopen in het oplossen van Arbo en Veiligheid vraagstukken, de mogelijkheid om nieuwe inzichten te verkrijgen. Safetychecks zijn een uitermate geschikte instrument voor het delen van goede praktijken (Best Practice).
     
  • Door het uitvoeren van safetychecks onder een groep met bedrijven wordt direct inzicht verschaft in de mogelijke ‘hyaten’ van de RI&E. Waar kan deze nog op verbeterd worden als we het hebben over werkplekbeschrijvingen en veiligheidsinstructies? Deze feedback van de pilot-groep zal dan ook als waardevolle informatie gebruikt worden ter verbetering van de Arbo RI&E Grafimedia.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ten behoeve van het opzetten van de uitvoer van safetychecks is er nu een programma samengesteld om in eerste instantie maximaal 15 arbo professionals van 15 bedrijven te trainen om deze safetychecks in de toekomst zelfstandig (met elkaar) te kunnen uitvoeren.  Dit programma bestaat uit een aantal bijeenkomsten.

Bijkomend voordeel: tijdens deze bijeenkomsten wordt ook de nieuwe Arbo RI&E gepresenteerd en toegepast. In het najaar van 2020 zal deze worden geïntroduceerd. Daarmee hebben deze deelnemers een streepje voor.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit 4 dagdelen, is bedoeld voor arbo professionals en is vooral praktijkgericht. Dat betekent dat de deelnemers daadwerkelijk bij elkaar over de vloer komen om een beoordeling te doen in de praktijk (uitvoering van de safetychecks). De eerste 4 tot 6 bijeenkomsten vinden plaats onder begeleiding van professionele arbo-adviseurs.

1e bijeenkomst: introductie safetychecks & VGW-beleid van de sector

2e bijeenkomst: leren controleren in de praktijk

3e bijeenkomst: rondgang in het bedrijf

4e bijeenkomst: organiseren in de praktijk

Certificaat

Elk deelnemend bedrijf ontvangt het ‘Bewust veilig werken’-certificaat.

Data & kosten

Het project start in oktober/november en eindigt voor het einde van het jaar 2020. De exacte data worden nog gepland en gecommuniceerd. De kosten bedragen € 750,- exclusief btw, per deelnemend bedrijf (1 deelnemer per bedrijf). Deelname gaat op volgorde van binnenkomst, o.b.v. beschikbaarheid en rekening houdend met de bedrijfsprocessen. Maximaal aantal deelnemers: 15.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de Helpdesk Arbografimedia via 020-5435665 of per e-mail: info@arbografimedia.nl.