Meer eenheid bij het bepalen van de CO2-voetafdruk

Meer eenheid bij het bepalen van de CO2-voetafdruk: de nieuwe ISO 12759, als aanvulling op ISO 14064 en ISO 14067

De nieuwe ISO 12759-norm is geen CO2-calculator, maar richt zich op de kwantificering van en communicatie voor het berekenen van de voetafdruk. Als het gaat om de criteria omtrent de wijze van bereken, hebben we de richtlijnen van The International Greenhouse Gas Protocol en de ISO’s 14064 en 14067. De ISO-norm 12759, waaraan Intergraf actief heeft meegewerkt, zorgt juist voor een gemeenschappelijk kader op internationaal niveau voor het berekenen van de CO2-footprint.
Bij de ISO-standaard is het werk van bij Intergraf aangesloten organisaties, waaronder het Kon. KVGO, voor het bepalen van parameters voor de CO2-bepaling voor drukkerijen en drukwerk goed van pas gekomen. We hebben het dan over de internationaal erkende ClimateCalc-rekenmethodiek, die als een van de beste (meest zuivere) rekenmethodieken te boek staat.