Let op: het gevaarlijk stoffen-project van Inspectie SZW is een verzoek.

Onlangs publiceerden we het bericht over de nieuwe inspectierondes van de Inspectie SZW (kortweg ISZW). Dit artikel geeft je meer informatie en ondersteuning ten aanzien van deze inspectieronde.

Omdat het KVGO van mening is dat deze inspectieronde in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht(Awb), heeft zij contact gezocht met de Inspectie SZW voor opheldering. Daarnaast is het KVGO van mening dat de gevraagde informatie een onevenredig grote belasting voor de bedrijven vormt en alleen daardoor al ongewenst is. ISZW geeft als antwoord dat de brief geen verplichting inhoudt, maar dat het om een verzoek gaat. Elk aangeschreven bedrijf mag dus zelf bepalen of zij wel of niet de gegevens verstrekt. Ons advies is om aan de ISZW aan te geven dat je hier niet zo maar mee akkoord gaat en dat je je richt naar de voorschriften uit de Arbocatalogus Grafimedia en in het bijzonder die van de ARBO RI&E Grafimedia.

In praktijk blijkt het aanleveren van stofgegevens namelijk een erg lastige klus. Dat komt omdat in onze sector veel gebruik gemaakt wordt van zogenaamde  mengsels. Een mengsel is een mix van verschillende grondstoffen, die samen het product vormen. Denk hierbij aan een inkt of wasmiddel. Check maar eens onder paragaaf 3 van het veiligheidsinformatieblad (VIB) uit hoeveel verschillende componenten je hulpstof bestaat. En nu wil de ISZW dat elke aangeschreven ondernemer van al zijn grond- en hulpstoffen alle bestanddelen gaat invoeren in een programma. Dat is ondoenlijk en erg tijdrovend. En dat allemaal voor de ISZW om het veiligheidsniveau binnen het bedrijf en de sector te beoordelen. Maar daar schiet de individuele ondernemer weinig mee op.

Is het daarom voor de sector niet veel praktischer om uit te gaan van de informatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB), dat specifiek ingaat op de veiligheidsmaatregelen, zoals die door de producent wordt aangegeven? Het antwoord is natuurlijk: Ja, absoluut!

Ons advies is dan ook met spoed aan de slag te gaan met het opstellen en bijhouden van je eigen Stoffenregister. Dit kan je snel en eenvoudig regelen via de stoffenmodule binnen de ARBO RI&E Grafimedia. Wacht dus niet te lang en ga aan de slag. Zie voor meer informatie over de branche-RI&E de website www.arbografimedia.nl of ga direct naar de RI&E op Arbografimedia RI&E.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met de Helpdesk Arbografimedia. Via e-mail: info@arbografimedia.nl of bel: 020 – 543 56 65.