KVGO waarschuwt voor hogere arboboetes

De boetes op overtreding van artikel 5 van de Arbowet gaan omhoog, meldt grafische branchevereniging KVGO. De maximum arboboete op het ontbreken van een RI&E (risico-inventarisatie en – evaluatie) gaat omhoog van € 3000 naar € 4500. De boete op het ontbreken van een plan van aanpak of het niet tijdig nemen van de daarin genoemde maatregelen stijgt van € 750 naar € 3000.

Bovendien wordt de boete op het ontbreken van een RI&E voortaan aangemerkt als een overtreding met directe een boete. Dit betekent dat de Inspectiedienst SZW dan meteen een boete kan opleggen, in plaats van een eis of een waarschuwing. 

Gevaarlijke stoffen 

Daarnaast gaan ook de boetes op het overtreden van de artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het arbobesluit aanmerkelijk omhoog. Het gaat hier om overtredingen van nadere voorschriften ten aanzien van de RI&E over het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die reprotoxisch zijn. Overigens gaat het in alle gevallen om de maximum boetes. KVGO Arbospecialist Maarten Reuderink: ‘De genoemde bedragen zijn de maximumboetes voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Voor bedrijven met minder werknemers gelden er lagere bedragen, afhankelijk van de bedrijfsgrootte.’ Het KVGO verwacht dat de nieuwe boetebedragen binnenkort van kracht zullen worden. 

Bron: PrintMatters