Klimaatakkoord

Op 28 juni j.l. heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is begonnen met de uitvoering. In het klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering:

  • Economische Zaken en Klimaat voor Elektriciteit en Industrie,
  • Binnenlandse Zaken voor Gebouwde omgeving,
  • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor Landbouw en landgebruik,
  • Infrastructuur en Waterstaat voor Mobiliteit.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het klimaatakkoord: www.klimaatakkoord.nl,

Voor de diverse sectoren zijn specifieke afspraken gemaakt. Zo ook voor de sector industrie:

In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit. De fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook producent en buffer van energie.

In 2030 moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten. Dat is een tussenstap op weg naar volledige duurzaamheid. Veel van de nieuwe manieren van produceren staan nog in de kinderschoenen en zijn nog te duur. Bedrijven investeren zelf in deze vernieuwing. Er is ook subsidie om de ontwikkeling op gang te krijgen. Op die manier kan de industrie uitgroeien tot de meest CO2-efficiënte industrie in Europa, en wel op een manier die de internationale concurrentiepositie niet in gevaar brengt.

Lees meer over de afspraken in de sector Industrie.