Klimaatakkoord biedt kansen aan ondernemers

De Vereenigde Naties luidt de noodklok, milieuorganisaties roepen op de klimaatdoelen met spoed aan te scherpen en het kabinet krabt zich achter de oren: hoe gaan we de opwarming van de aarde stoppen?

Innovatieve ondernemers weten dat, ongeacht wat er door de regering wordt besloten over de voorgestelde milieumaatregelen, het nodige zal veranderen. En dat biedt kansen.
Om de ambities van het internationale Klimaatakkoord te halen en de uitstoot van CO2 terug te dringen, zijn ingrijpende maatregelen nodig. In juli presenteerde Ed Nijpels, als voorzitter van het Klimaatberaad, het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord voor Nederland. Hoe het kabinet deze aanbevelingen precies gaat oppakken is nog niet duidelijk, ook niet na de aanbevelingsbrief van minister van Economische Zaken Eric Wiebes aan de Eerste Kamer. Wel is duidelijk dat overheid, bedrijfsleven en consumenten hoe dan ook actie moeten ondernemen.

Kunnen we achterover leunen?

De helft van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van honderd grote bedrijven (bron: Milieu- en Onderzoeksbureau CPD). Die moeten ingrijpende wijzigingen doorvoeren. Dat betekent niet dat we in Nederland lui achterover kunnen leunen tot de grote vervuilers hun klus hebben geklaard, want het gestelde doel is glashelder: minder CO2-uitstoot, zo snel mogelijk. De voorgestelde maatregelen raken elke sector, van zware industrie tot financiële dienstverlening en van land- en tuinbouw tot de grafimedia sector. Dat betekent ook dat er in elke sector voldoende kansen liggen voor ondernemers. In het Klimaatakkoord is goed aangegeven in welke richting wordt gedacht – en dus waar de mogelijkheden te vinden zijn.

De industrie moet waarschijnlijk de grootste veranderingen doorvoeren. Kolencentrales zullen de komende tijd verdwijnen en de industrie moet overstappen naar andere grondstoffen, zoals waterstof en biomassa. Innovaties die ervoor zorgen dat CO2 als grondstof kan worden gebruikt of initiatieven die het probleem omdenken, zoals waste2chemicals – waarbij afval wordt gerecycled tot grondstof – hebben de toekomst. De industrie gaat ook op zoek naar mogelijkheden om grote processen te elektrificeren, zoals industriële fornuizen en boilers. 

Voorsprong door klimaat

Het kabinet is nu aan zet: welke maatregelen uit het rapport krijgen prioriteit? Slimme ondernemers wachten dat niet af. De veranderingen betekenen voor hen meer kansen dan bedreigingen. Innovatieve technieken kunnen een goede investering betekenen, een future-proofstrategie voor het bedrijf en een voorsprong op afwachtende concurrentie.