Kiest u maar, een RI&E of een boete!

Er is opnieuw gebleken dat slechts 49% van de bedrijven over een Arbo risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschikt. Dit is in onze branche niet anders. Het feit dat dit een wettelijke verplichting is voor ieder bedrijf zorgt klaarblijkelijk niet voor een stok achter de deur. Vandaar dat Staatssecretaris Van Ark tot actie over gaat. De inspectie mag direct boetes uitdelen aan tekortschietende bedrijven. En zo’n boete is toch wel even schrikken: 4.500 euro op zijn minst! Trouwens, is de RI&E gemaakt, dan kunnen werkgevers én werknemers in één adem door naar het plan van aanpak, want ook dat is verplicht. In het plan van aanpak staat wat het bedrijf gaat doen aan de geconstateerde risico’s en gevaren. Ontbreekt dit plan, dan kan een bedrijf daar vanaf nu 3.000 euro boete voor krijgen. De maatregelen staan zwart op wit gepubliceerd in de Staatscourant en controle wordt dus uitgevoerd.

Eigenaren van kleine bedrijven gaan er veelal van uit dat de inspectie toch niet aan controle toekomt door bezuinigingen. Maar niets is minder waar, het kabinet heeft in het regeerakkoord al miljoenen vrijgemaakt om de inspectie meer mogelijkheden te bieden, en niet alleen om bedrijfsongevallen te onderzoeken. Het is vooral om te voorkomen dat het in de toekomst plaatsvindt. De Inspectie SZW krijgt in totaal 15 miljoen euro om teams te versterken die zich richten op gezonde en veilige werkplaatsen. Wees dus gewaarschuwd!

Zet de risico’s voor uw medewerkers dus op een rij en schat daarna de kans én impact in dat het risico zich manifesteert. Door het inventariseren en evalueren van de gevaren zijn akelige gevolgen voor werknemers te voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk in te perken. De Web RI&E Grafimedia helpt u op weg, vul daar de risico inventarisatie in en een plan van aanpak rolt er zo uit!