ISO 45001 komt eraan

Het zal u vast niet ontgaan zijn: op 12 maart 2018 is de nieuwe ISO 45001-norm van kracht geworden. Deze internationaal erkende norm heeft overigens wel heel lang op zich laten wachten. Op de een of andere manier vinden veel bedrijven en landen deze norm nogal politiek gevoelig, omdat het over de omgang met werknemers gaat. En we weten dat niet elk land in de wereld op een verantwoorde wijze met medewerkers wordt omgesprongen. Gelukkig dat er steeds meer sectorale initiatieven ontstaan om de arbeidsomstandigheden aan de kaak te stellen. Het meest recente voorbeeld is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, wat moet leiden tot verbeterde arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in lagelonenlanden.

Om mondiaal alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, heeft de International Standard of Organization (Geneve) een nieuw norm ontwikkeld: de ISO 45001, managementsysteem voor gezond & veilig werken (G&VW). In het Engels: Occupational Health and Safety System, waar de OHSAS haar naam ook al aan te danken had. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Waar de veranderingen natuurlijk wel in zitten, is de opbouw van de nieuwe ISO 45001. Deze is ook volgens de nieuwe ISO-High Level Standard (HLS) opgebouwd, en kan daarmee perfect aan andere, reeds ingevoerde, managementsystemen geklikt worden. Wel zo praktisch. 

Net als bij de andere managementsystemen van ISO, geldt er een 3-jarige overgangstermijn. In concreto betekent dit dat bedrijven die over een OHSAS 18001-systeem beschikken tot 12 maart 2021 de tijd hebben deze om te bouwen naar ISO 45001.