Het ministerie helpt het MKB met het Energieakkoord

Recent heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een website geopend, waarop MKB-ers snel kunnen terugvinden welk effect het Klimaatakkoord op hun bedrijf heeft. Veel zaken en maatregelen uit het Klimaatakkoord zijn namelijk voor het MKB van belang.

EZK heeft in 2019 een zogenaamde MKB-impacttoets laten uitvoeren om de effecten van het Klimaatakkoord op het MKB inzichtelijk te maken. Uit deze impacttoets bleek onder meer dat veel ondernemers het lastig vinden om in te schatten wat het Klimaatakkoord van hen vraagt en dat zij de informatie van de overheid hierover vaak verwarrend vinden. Er is namelijk te veel informatie beschikbaar, waardoor het voor veel MKB-ers (tijd-technisch) onmogelijk wordt een eigen beoordeling uit te voeren. Veel van hen zijn daarom afhankelijk van de informatieverstrekking vanuit hun branche. Hetzelfde geldt voor de Grafimedia.

Het eindresultaat van het onderzoek (de Inpacttoets) is samengevat onder een nieuwe website van EZK: www.mkbklimaatwerk.nl. Deze website - en de daarop te vinden digitale Impacttool -  is ontwikkeld om het MKB te informeren over-, en te ondersteunen bij het vinden van kansen en verplichtingen voor hun specifieke branches en situatie: MKB Klimaatwerk.

MKB Klimaatwerk geeft informatie over de afspraken uit het Klimaatakkoord die nu en in de toekomst een inspanning zullen vragen, maar ook over de kansen, zoals subsidies om te verduurzamen. En met het verduurzamen van zijn of haar bedrijf kan een ondernemer ook nieuwe businesskansen creëren. Vanuit MKB Klimaatwerk wordt de ondernemer naar meer specifieke tools en websites geleid wordt, zoals die van DEB (Duurzaam.Energie.Besparen = initiatief van MKB-Nederland) of sites die ondersteunen bij het aanvragen van subsidieregelingen.

We willen jullie nu alvast uitnodigen om deze informatieve website te bezoeken en een eerste scan uit te voeren. Wie weet welke kansen er in 2021 voor je bedrijf klaar liggen. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de website van het Kennisplatform Energie KVGO Grafimedia: www.kennisplatform-energie-kvgo.nl/ . Daar kan je een speciale Energiescan uitvoeren, dat je binnen 3 minuten aangeeft waar jullie bedrijf staat. Zeker de moeite waard. Mocht je vragen hebben, mail of bel ons dan; zie voor contactgegevens de website van het Kennisplatform. Je kunt ook met het Dienstencentrum contact opnemen: 020 – 543 56 88, of mail info@dienstencentrum.com. Zij voeren, samen met Blue Terra, veel energietrajecten in onze sector uit.