Het Kennisplatform Energie Creatieve Industrie ingesteld

De top-sector Creatieve Industrie verbruikt meer stroom dan we in de eerste instantie zouden denken: ongeveer 10 PetaJoule. Oftewel: een 10 met heel veel nullen. Om stroom op te wekken, hebben we energiecentrales nodig die doorgaans CO2-uitstoten. En om ons klimaat en onszelf te beschermen tegen onnodige opwarming van de aarde, zullen de handen uit de mouwen gestoken moeten worden. Niet alleen de consument moet in eigen huiselijke kring duurzaamheidsacties doorvoeren (betere woningisolatie, zonnepanelen en warmtepompen), maar het bedrijfsleven moet ook aan de slag. 

Speciaal voor de bedrijven in de Creatieve Industrie is nu een kennisplatform ontwikkeld, waar ondernemers informatie vandaan kunnen halen over hoe zij hun energieverbruik op een praktische en kosten-efficiënte wijze kunnen verlagen. Maak kennis met dit platform op: https://www.creatieve-energie.info/.  

Uit recente ervaring blijken er meer dan genoeg kansen te zijn om op een slimme manier energie te reduceren. Het kennisplatform biedt u handige informatie over dit onderwerp, geeft u inzicht in het gevoerde energiebeleid van de sector en geeft u de mogelijkheid om op een gedegen manier aan de slag te gaan met het opstellen van uw eigen Energie Besparings Plan (EBP) / Energie Efficiency Plan (EEP). De overheid en de handhavers verwachten vanaf nu dat elk bedrijf over een dergelijk plan beschikt. U zult dus op verzoek dit plan moeten overhandigen, waaruit de Omgevingsdienst kan opmaken dat u de Wet Milieubeheer (en het Activiteitenbesluit) op dit punt aantoonbaar naleeft.  

Kortom: het Kennisplatform Energie voor de Creatieve Industrie is voor uw bedrijf essentieel om invulling te kunnen geven aan de doelstellingen uit het nieuwe Klimaatakkoord. Voor vragen: bel de Helpdesk Energie en u wordt snel geholpen.