Energie Prestatie Keuring - EPK

De Energie Prestatie Keuring (EPK) is een hulpmiddel dat uw bedrijf inzicht geeft in de energiebesparende maatregelen in het kader van de energiebesparingsplicht van de Wet milieubeheer (Wm). Met een EPK kunt u het bevoegd gezag laten zien of u door het nemen van deze maatregelen voldoende invulling geeft aan de Wm. 
Heeft u de EPK uitgevoerd? Dan kunt u bij het bevoegd gezag registreren dat u invulling geeft aan de energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer. Een EPK is een marktinstrument en de uitvoering ervan is vrijwillig. Het is dus geen wettelijk voorgeschreven instrument. 
In een pilot is getest of de EPK in de praktijk werkt. De markt ontwikkelde EPK-instrumenten voor 9 verschillende branches of regio’s. Deze EPK's komen naar verwachting in september 2017 beschikbaar.

Voor wie?

De Energie Prestatie Keuring is gericht op het MKB. De negen branches (regio’s) in het MBK die al een EPK ontwikkelden zijn autoschadeherstelbedrijven, bedrijventerreinen, regio’s, grafische industrie, industriële bakkerijen, metaalverwerkende industrie, supermarkten, textielservicebedrijven en zorginstellingen. 
Werkt u niet in een van deze branches of regio’s, dan is er voor uw bedrijf nog geen branchespecifieke EPK beschikbaar. 

Meer informatie?

Neem dan even contact met ons op! Telefoon:  020 - 543 56 85 of info@scgm.nl.
 
   « Meer Nieuws...