Duurzaam verpakken

Als je serieus aan de slag wilt met duurzaam verpakken, ontdek je vaak al snel dat er meer bij komt kijken dan het gebruik van minder of ander materiaal. Want het ontwikkelen van succesvolle duurzame verpakkingen vraagt dat je bijvoorbeeld ook kijkt naar het verpakkingsproces en de logistiek, naar het aankoop- en weggooigedrag van je klanten en naar de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van jouw bedrijf. Daarom ontwikkelde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®.

De vraag naar verpakkingen stijgt onder invloed van toenemende welvaart en een groeiende wereldbevolking. Hierdoor neemt het grondstofverbruik, de hoeveelheid verpakkingsafval en de bijbehorende milieu-impact toe. Daarom is het belangrijk dat we van een lineaire naar een circulaire economie groeien, een economisch systeem waarin we de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en verspilling minimaliseren. Dat vraagt om anders denken. Bijvoorbeeld: hoe kan ik al bij mijn ontwerp rekening houden met de afvalfase, door te zorgen dat verpakking goed recyclebaar is? Hoe zorg ik met mijn ontwerp dat er geen afval ontstaat? En welke ander systemen of andere business-modellen kunnen we toepassen om in de behoeften van consumenten te voorzien?

Meer informatie? Kijk op https://hoeverpakjeduurzaam.kidv.nl/