Duurzaam ondernemen

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij je een balans zoekt tussen people, planet en profit. Bij iedere beslissing, wordt een afweging gemaakt vanuit die drie perspectieven. Intussen kunnen we wel zeggen dat succesvol ondernemen niet zonder een duurzame benadering kan. Onderzoek wijst ook uit dat er een positieve relatie is tussen het duurzaamheidsbeleid en de (financiële) prestaties van organisaties.

Hoe maak je duurzaam ondernemen waar en waar begin je?

Een managementsysteem is een goed hulpmiddel om systematisch beleid te ontwikkelen, uit te voeren en daarover te communiceren. ISO 26000 is een richtlijn die door veel organisaties wordt gebruikt om het duurzaamheidsbeleid in te vullen. De norm is opgezet op basis van de principes van een managementsysteem en helpt een selectie van onderwerpen te maken die voor een organisatie relevant zijn bij het formuleren van duurzaamheidsbeleid. Bij veel organisaties zal de uitkomst zijn dat milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid belangrijke onderwerpen zijn. Voor het gericht ontwikkelen van beleid op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid kunnen respectievelijk de ISO 14001 en OHSAS 18001/ISO 45001 worden gebruikt. Wanneer energiegebruik/CO2-uitstoot belangrijk is, kan de ISO 50001-norm of het door SGCM ontwikkelde certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 worden gebruikt.