Duurzaam inkopen, iets uit het verleden?

Vanaf 2008 zijn we vertrouwd geraakt met de term “duurzaam inkopen”. Duurzaam inkopen was de ambitie van de (rijks)overheid omdat zij vond dat ze een voorbeeldfunctie diende te vervullen. Vandaar dat zij zich zelf oplegde al haar aanbestedingen “duurzaam” te gaan inkopen in 2015. Het tijdspad liep van 2008 tot 2015 met als eindresultaat dat vanaf 1 januari 2015 100% duurzaam ingekocht ging worden.

Waar in het begin de ondernemers enthousiast de minimumeisen uit de criteria documenten ten uitvoer gingen brengen sloeg dit enthousiasme gaande weg om naar een meer gelatenere houding. De woorden van de (rijks)overheid werden niet omgezet in daden.

Een samenwerking bestaande uit MVO Nederland, De Groene Zaak, Social Enterprise NL, NEVI, MKB-Nederland en VNO-NCW trokken het veld in en benaderden tien gemeenten en tien provincies om te onderzoeken hoe zij over duurzaam inkopen dachten en denken. De resultaten zijn terug te vinden in het rapport van ir. H.W. Remmers Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten uit januari 2015. Hierin zijn andere sectoren en producten dan het grafische onderzocht. Dit betroffen o.a.:

  • Groene stroom opgewekt in Nederland,
  • Breed assortiment duurzame producten bij catering/gelegenheden
  • Bedrijfsauto’s met minimaal label A of B en mogelijk groen gas/elektrisch
  • Duurzaamheid en MVO bij contracten banken, accountants, verzekeringen
  • Duurzaamheid bij inkoop en modernisering ICT

De resultaten sloten haarfijn aan wat in het grafische al werd waargenomen, namelijk dat er tussen woord en daad een enorm gapend gat zit. Waar de benaderde gemeenten en provincies zelf heel positief waren, werd in de praktijk dat niet teruggezien.

Vanaf 8 april 2015 is “duurzaam inkopen” vervangen door “maatschappelijk verantwoord inkopen” (afgekort MVI). MVI is het met inkoop bijdragen aan economische, ecologische en sociale (beleids)doelen. Duurzaam Plus dus.

Met deze wijziging die ingegeven was om de criteriadocumenten gebruikersvriendelijker en compacter te maken en om ze eenvoudiger te kunnen ontsluiten, gaat duurzaam inkopen een volgende fase in. De volgende stappen dienen zich in dit proces al aan met thema’s als innovatiegericht inkopen, MKB vriendelijk aanbesteden en circulair inkopen. Onderwerpen die nog op invulling wachten.

Voor nu, zijn de voor het grafische relevante documenten, Milieucriteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen van papier, en Milieucriteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen van drukwerk volgens de nieuwe structuur opgezet.

Duurzaam inkopen is dus niet verledentijd, maar veelmeer gedifferentieerd naar diverse onderwerpen waarvan milieucriteria er slechts een van is. Duurzaam Plus.