Duurzaam inkopen binnenkort als eenvoudiger alternatief op MVO

In de afgelopen twee jaar zijn verschillende landen in de wereld actief bezig geweest met de ontwikkeling van een Duurzame Inkoopnorm. De initiatiefnemers van de aankomende ISO-richtlijn zijn Frankrijk en Brazilië geweest. Eigenlijk best bijzonder als je je realiseert dat deze landen nu niet echt te boek staan als ‘environmental friendly’. Neemt niet weg dat goede initiatieven altijd ondersteund moeten worden. Zo ook door Nederland, die via de NEN in de mondiale klankbordgroep van ISO vertegenwoordigd is. En het Dienstencentrum is – als volwaardig lid van de nationale klankbordgroep - hier ook actief bij betrokken.

De wereld is op weg steeds duurzamer te worden. Althans, er worden door veel mensen met het hard op de goed plaats hard aan gewerkt. De Nederlandse NEN-normcommissie bepaalt de Nederlandse speerpunten rond Duurzaam Inkopen en levert zo input aan deze eerste mondiale ISO-richtlijn, speciaal bestemd voor inkopers van bedrijven. Deze ISO-richtlijn zal zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten en verrichten van duurzaam inkopen, tegenwoordig ook aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit alles op basis van de al bestaande richtlijn ISO 26000 – de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemen (MVO).

Met bestaande normen en richtlijnen, zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en bijvoorbeeld de ARBO RI&E kunnen bedrijven al in zekere zin duurzaamheidsniveau realiseren in hun inkoopbeleid. Bedrijven die zelfs gecertificeerd zijn voor Duurzaam Inkopen van de SCGM en SCCI (lees: Criteria voor Duurzaam Inkopen van Drukwerk), hebben zelfs een nog adequater inkoopbeleid geregeld, door samen met hun toeleveranciers te werken aan een schoner productieproces. Maar tot nu toe zijn er echter nog steeds geen internationale richtlijnen, die praktische handvatten bieden voor het uitvoeren van een (duurzaam) inkoopproces. Vandaar dat er nu hard gewerkt wordt aan een mondiale norm.

Het Dienstencentrum, de SCGM en de SCCI (als branche experts), die hier dus actief bij betrokken zijn, lopen zelfs al voorop, door samen met 5 andere Europese partners een aanvraag in te dienen bij het Europese ERASMUS+ Programme, waarbij het de bedoeling is om lesmateriaal te gaan ontwikkelen voor leerlingen en inkopers van ondernemers. Dit project zal moeten starten in september van dit jaar (indien deze in Spanje gehonoreerd wordt). Dit project moet het algemeen begrip in maatschappelijke verantwoordelijkheid bevorderen en om praktische handreikingen te bieden voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van een duurzaam inkoopbeleid.

Voor meer informatie bel het Dienstencentrum, Peter Tegel, 020-5435688 of mail p.tegel@dienstencentrum.com