Duurzaam economisch verantwoord ondernemen

“Duurzaam” en “MVO” zijn begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Duurzaam ondernemen komt oorspronkelijk uit de milieuzorg-hoek.  MVO vanuit het sociale perspectief. Begrippen die staan voor het zoeken naar evenwicht tussen menselijke aspecten, het milieu en financiële resultaten; oftewel de drie P’s: People, Planet en Profit.

Bij duurzaam ondernemen wordt er verwacht dat u rekening houdt met alle belanghebbenden (stakeholders) binnen en buiten uw bedrijf. In het kader van duurzaam ondernemen geldt dat financieel gewin niet ten koste mag gaan van het milieu of van de stakeholders, maar het moet wel een belangrijk item zijn in uw bedrijf. Zonder geld geen planet en people!

Bij bedrijven waar goede financiële resultaten uitblijven, zal er geen ruimte om stil te staan bij milieuzorg en sociaal verantwoord ondernemen.

De stakeholders  van uw onderneming hebben er dan ook direct belang bij dat u goede financiële prestaties behaalt, want:

  • uw medewerkers willen graag hun baan en inkomen behouden,
  • de bank wil graag rendement op het verstrekte krediet, en
  • (als ze tevreden zijn) willen klanten graag overmorgen weer kunnen bestellen.

Uw financiële prestaties en de continuïteit van uw bedrijf zijn daarmee de belangrijke voorwaarde voor succesvol duurzaam ondernemen.

Een gezonde bedrijfsvoering, met voldoende winst.

People, Planet, Profit is dus alleen mogelijk bij een financieel gezonde bedrijfsvoering. De voorspellingen geven voor dit nieuwe jaar weer economische groei. Ook 2017 ziet er weer meer rooskleurig uit. Groei biedt kansen, kansen die ook door bedrijven in onze sector benut kunnen worden. Dat vraagt om creativiteit, ondernemingszin, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Maar zeker ook de balans tussen gevoel en de rationele planmatige aanpak. In toenemende mate zullen de drie P’s daarbij een rol spelen. Ik wens u dit jaar veel succes en hoop dat u de kansen maximaal kunt benutten om de duurzaamheid in uw bedrijf te waarborgen.