Dit jaar beschikbaar: Energie RI&E Certificatie voor de Creatieve Industrie

2019 staat volledig in het teken van de Informatieplicht Energiebesparing. Voor wie het nog niet weet: de Informatieplicht moet door elke organisatie worden uitgevoerd, dat een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 gas. In Nederland vallen hier zo’n 125.000 MKB-bedrijven onder. Ook de grafimedia is voor het overgrote deel Informatieplichtig (ruim 60%), omdat onze sector een nogal kapitaalintensieve bedrijfstak is, waarin veel met grote machines wordt gewerkt. Minister Wiebes zet de Informatieplicht in om achterblijvende MKB-bedrijven te stimuleren actief aan de slag te gaan met energiereductie. Energiereductie is nodig om de CO2-voetafdruk van Nederland naar beneden te krijgen en zo te kunnen voldoen aan de doelen van het Klimaatverdrag van Parijs. 

Om het duurzaamheidsbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kracht bij te zetten, gaan de Omgevingsdiensten vanaf 1 juli 2019 de MKB-bedrijven systematisch bezoeken. Hierbij zullen natuurlijk eerste de grootverbruikers worden bezocht. Je wordt al een grootverbruiker als je meer dan 150.000 kWh op jaarbasis verbruikt. Dat lijkt erg veel, maar is het jaarlijks elektriciteitsverbruik van een gemiddeld grafimediabedrijf van nog geen 15 werkzame personen. Kortom: de Omgevingsdienst heeft de grafimedia in het vizier. U kunt dus in de aankomende maanden een bezoek verwachten. Zij zullen u vragen naar uw energiebeleid en controleren of u alle wettelijk erkende maatregelen heeft uitgevoerd (max. 60).

Om de bedrijven in onze branche te helpen bij het voldoen aan de Informatieplicht en het invullen van hun energiezorg, hebben het KVGO, Dienstencentrum en BlueTerra een Energie Campagne ontwikkeld, waarbij gratis gebruik gemaakt mag worden van de Energie RI&E. De Energie RI&E is bij uitstek geschikt om aan de Omgevingsdienst te laten zien dat uw bedrijf energiezorg serieus neemt. De Energie RI&E is een door de overheid erkende energie-analyse, die in 2017 als onderdeel van een pilotproject van de SER voor onze branche is ontwikkeld. De Energie RI&E maakt onderdeel uit van de welbekende ARBO RI&E Grafimedia en werkt met dezelfde programmatuur, waardoor u veel onnodig invoerwerk wordt bespaard.

Onderdeel van de Energie RI&E is het laten Toetsen of zelfs certificeren van uw Energie RI&E. Dit levert u veel voordelen op. De meest in het oog springende is wel dat u naar verwachting vrijstelling van handhaving van de Omgevingsdienst krijgt, wat u weer in staat stelt om op een gefaseerde manier uw energiereductiemaatregelen door te voeren. Zonder certificaat heeft de Omgevingsdienst het recht om alle wettelijk erkende maatregelen per direct verplicht te stellen.

Wilt u meer weten over de Informatieplicht, de Energie RI&E en Energie RI&E Toetsing en certificatie, bel ons dan even (020 – 5435661) of mail ons: info@creatieve-industrie.com