De wettelijke Informatieplicht Energiebesparing staat voor de deur

Het is bijna zo ver: vanaf januari 2019 hebben bedrijven 6 maanden de tijd om de overheid te overtuigen dat zij energiezorg serieus nemen. Door overmatig energieverbruik ontstaat opwarming van de aarde, wat weer leidt tot het broeikaseffect, met alle gevolgen van dien.

Deze maand is in Polen het vervolg van het Klimaatverdrag van Parijs gestart. In Parijs werden concrete doelstellingen vastgesteld. Nu is het van belang dat de internationale gemeenschap deze doelen omzet tot concrete acties. En dat werd de hoogste tijd, omdat anders de temperatuurstijging niet op tijd een halt toegeroepen kan worden.

Voor Nederland is het al helemaal van belang om aan de slag te gaan. Na Malta zijn wij het slechts scorende land binnen de EU ten aanzien van CO2-reductie. Nederland moet dus aan de bak. En dat zal minister Wiebes iedereen in Nederland laten weten.
De consument wordt via voorlichting en duurzaamheidssubsidies gestimuleerd hun huizen te verduurzamen en elektrisch te gaan rijden.
Het bedrijfsleven wordt vanaf 2019 via de zogenaamde Wortel-Stok-Methode gestimuleerd aan de slag te gaan. De Wortel-Stok-Methode houdt in dat bedrijven die laten zien dat zij actief aan de slag gaan beloond zullen worden met subsidies en minder tot geen handhaving (de symbolische Wortel) en dat de achterblijvers gecorrigeerd gaan worden (de Stok).

De grafische en creatieve sector heeft hierop op een adequate wijze op geanticipeerd door het oprichten van het Kennisplatform Energie Creatieve Industrie. Naast het feit dat je als MKB-bedrijf hier veel informatie en hulpmiddelen kunt terugvinden, zal er ook een landelijke informatiecampagne - met de titel De Energiecampagne Creatieve Industrie – gaan starten. Via regionaal georganiseerde informatiebijenkomsten, ter beschikking gesteld voorbeeldmateriaal, gerichte maatwerkondersteuning en subsidies wil de sector de individuele bedrijven stimuleren aan de slag te gaan. Hopelijk u dus ook. Zie voor meer informatie www.creatieve-energie.info.

Mocht u nu al vragen hebben, bel of mail ons: 020 – 5435688 of info@dienstencentrum.com.