De preventiemedewerker en de Arbo RI&E

Elk bedrijf in Nederland dient over een actuele Arbo Risico-Inventarisatie & Evaluatie (kortweg: Arbo RI&E) te beschikken. Het systematisch inventariseren van arbeidsrisico’s voorkomt onnodige uitval van medewerkers en hoge boetes van de Inspectiedienst SZW (zeker bij bedrijfsongevallen). 

Indien de grotere bedrijven niet alleen de ARBO RI&E Grafimedia toepassen, maar ook over een goed opgeleide preventiemedewerker beschikken die de training Preventiemedewerker Grafimedia heeft gevolgd, is een lichte toetsing (op afstand) mogelijk. Dit is vastgelegd in de cao Grafimedia.

Neem voor meer informatie over de voorwaarden voor toetsing contact op met het secretariaat van de SCGM op 020-5435685 of mail: info@scgm.nl .