De krenten uit de pap

Deze titel is waarschijnlijk één van de meest voorkomende titels, dat kan verwarrend zijn, maar ‘de krenten uit de pap’ is vaak heel erg herkenbaar. Dit keer gaat het artikel over de krenten uit ISO-managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. Deze managementsystemen bieden bedrijven handvatten om structuur aan te brengen aan Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagement.

Steeds meer bedrijven kiezen voor het behalen van een ISO-certificaat, deels omdat dit door klanten geëist wordt, maar ook vaak vanuit de eigen motivatie om structuur aan te brengen binnen een bepaald thema. Zoals kwaliteit, arbo of milieu. Maar wat als de regels en voorwaarden die bij ISO-certificering komen kijken u te veel zijn? Dan kunt u niets doen, maar u kunt ook kijken welke aspecten in de normen zijn opgenomen waar u direct baat bij kunt hebben. Een ervaren adviseur kan op basis van de bedrijfsspecifieke situatie kijken welke ‘krenten voor u in de pap’ zitten.

Bij kwaliteitsmanagement kunnen dit, afhankelijk van het bedrijf, bijvoorbeeld de volgende aspecten zijn:

  • Meten en monitoren van de bedrijfsprestaties. Binnen ISO worden dit KPI’s genoemd. Feitelijk gaat het om de prestaties die een afdeling of proces realiseert en die invloed heeft op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Dit kan worden opgesteld middels een KPI-programma. Voorbeelden van KPI’s zijn: klanttevredenheid, faalkosten, offertescore, insteltijden, bezetting, leverbetrouwbaarheid, inschiet, et cetera.
  • Opstellen van een inkoopprotocol. Onder andere voor drukwerk intermediairs of reclamebureaus geeft het heel veel inzicht als er een inkoopprotocol aanwezig is. Dit protocol bevat selectiecriteria voor nieuwe leveranciers, een periodieke beoordeling van leveranciers en een sanctiebeleid als leveranciers onvoldoende presteren.
  • Opstellen van een onderhoud- en kalibratie schema. Machines dienen onderhouden te worden en om de kwaliteit te kunnen waarborgen moeten ook alle meetmiddelen gekalibreerd worden.

Bij milieumanagement zijn de volgende aspecten een mogelijke stap naar structuur in duurzaam ondernemen, zonder direct een ISO 14001 te behalen:

  • Vaststellen van concrete milieudoelen, waarbij rekening gehouden wordt wettelijke aspecten zoals de meldplicht rond energie, het reduceren van het gebruik van IPA, het maximale vlampunt van gevaarlijke stoffen, het reduceren van de CO2-uitstoot.
  • Inzicht in de wettelijke milieuvoorschriften, waar onder de Wet Milieubeheer (het activiteiten besluit)
  • Zorgvuldig scheiden en afvoeren van gevaarlijk- en overig bedrijfsafval waardoor de afvalstromen optimaal verwerkt kunnen worden (in het kader van circulaire economie)

In het kader van arbomanagement kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende arbeidsaspecten:

  • Het volledig invullen en actueel houden van de Arbo RI&E. Dit is overigens een wettelijke verplichting.
  • Het vastleggen van interne afspraken over het werk in een huishoudelijk reglement
  • Praktijk gerichte werkinstructies om gezondheid en veiligheid op de werkvloer te stimuleren