De impact van de AVG-wet gaan we merken

Vorig jaar, op 25 mei, is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Tot dusver hebben ondernemers nog weinig gehoord van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar dit gaat veranderen. De regels worden steeds duidelijker en het toezicht strenger.
 
Daarnaast zijn onlangs de boetebeleidsregels aangepast. Het is dus van groot belang om te voldoen aan de AVG om een (miljoenen)boete te voorkomen.

Wat is er gewijzigd door de invoering van de AVG?

Na de invoering van de AVG geldt eenzelfde privacywetgeving voor alle lidstaten in de Europese Unie. Voorheen was de privacy van burgers beperkt vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG-regelgeving dwingt ondernemers en organisaties tot concrete acties en maatregelen. Zij moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden en daarmee "compliant en in control"  zijn. De AVG zorgt onder andere voor:

  • Versterking en uitbreiding van privacy;
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • Dezelfde bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.
Privacy is een essentieel aspect van het succes van een organisatie, voor zowel het beschermen van data als het bevorderen van innovatie (Cisco Cybersecurity, 2019). De Data Privacy Benchmark Study van Cisco toont aan dat organisaties veel baat hebben bij investeringen op het vlak van privacy die verder gaan dan naleving van de meest basale verplichtingen. Daarnaast leidt het voldoen aan privacy wetten zoals de AVG tot een verkorte verkoop cyclus en een groei in klantvertrouwen.