De ARBO RI&E kent een nieuwe praktische toepassing

Als het goed is moet u iets zijn opgevallen bij de ARBO RI&E: de ARBO RI&E heeft sinds eind 2018 een geheel nieuwe toepassing gekregen. De RI&E is nu nog meer dan vroeger een oplossingenboek, waarbij je als gebruiker per RI&E-onderwerp direct inzage krijgt in alle mogelijke verbeteracties voor dat thema. Tot voor kort was het alleen mogelijk om via de vraagbeantwoording bij de oplossingen/verbeteracties komen. Maar, zoals gezegd kan je er voor kiezen de vragen over te slaan en direct naar de oplossingen te gaan. Een absolute verbetering van de ARBO RI&E.

Hoe werkt de snelle oplossingenmodule van de ARBO RI&E?

Veel bedrijven worden door de complexiteit van hun bedrijf en/of de (onnodig) complexe opzet van hun ARBO RI&E geconfronteerd met veel RI&E-vragen. Hoewel het hebben van een volledige vragenlijst essentieel is voor een goede RI&E, kost het doorlopen ervan natuurlijk de nodige tijd. En tijd is iets dat de meeste ARBO RI&E-gebruikers niet hebben. Steeds meer bedrijven moeten meer doen met minder mensen. Vandaar dat de bouwers van de ARBO RI&E, in samenwerking met de Klankbordgroep Arbografimedia (= bedrijvenpanel), op zoek zijn gegaan naar een praktische oplossing. En die is gevonden: binnen de RI&E is nu een nieuwe inventarisatiemethodiek ingebouwd, waarmee je de vraagstelling omzeilt en direct naar de voor gedefinieerde oplossingen/verbeteracties gaat. Dat scheelt de gebruiker veel tijd.

Via een keuzemenu kan de gebruiker kiezen welke RI&Einventarisatiemethodiek zij wil toepassen. Standaard staat deze op de nu bekende manier (= Vraaggestuurd). De radiobutton staat aan en de voortgangsindicatie (onder de kolom Vragen) licht op. Maar door eenvoudig de andere radiobutton (= Actiegestuurd) aan te klikken schakel je over op de nieuwe snellere Oplossingenmethodiek. Via het oplichten van de andere voortgangsindicator (= Actie) zie je de voortgang van het beantwoorden van de voor gedefinieerde oplossingen/verbeteracties van het gekozen onderwerp. De keuze kan elk gewenst moment weer worden teruggedraaid, zonder dat dit consequenties heeft voor de door u ingevoerde informatie.

In het oplossingenboek van het onderwerp Arbobeleid hoeft u alleen nog maar de voorgedefinieerde oplossingen te doorlopen en in de meest linker hoofdkolom (= Uitgevoerd) aan te geven of u de voorgestelde verbeteractie heeft uitgevoerd (= Ja), niet heeft maar wel gaat uitvoeren (= Nee), niet van toepassing vindt (= Nvt) of denkt dat u een andere – betere – oplossing weet (= Anders). Zodra u voor Anders kiest, ziet u een nieuwe regel ontstaan met pijl (zie voorbeeld hieronder), waardoor u – via de functies in de rechtermuisknop – naar het bekende invoerscherm moet gaan om uw eigen verbeteractie(s) te definiëren.
De achtergrondinformatie is ook eenvoudig te bereiken via de rechtermuisknop. Door op de iconen aan de rechterkant van de tabel te gaan staan, krijgt u direct te zien wat de iconen betekenen.
Volgens de bouwers van de ARBO RI&E is met deze nieuwe functie de programmatuur weer een beetje vereenvoudigd, waardoor de drempel om met de ARBO RI&E aan de slag te gaan (en bij te houden) verder verlaagd is.